Európska komisia chce znížiť objem emisií až o 95 %

Európska komisia chce znížiť objem emisií až o 95 %
Zdroj foto: SITA
Európska komisia (EK) v zmysle Energetickej cestovnej mapy 2050 predpokladá zníženie skleníkových emisií v Európskej únii (EÚ) o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Už do roku 2020 by mal objem emisií oproti tomuto obdobiu poklesnúť o 20 %.

"Ciele do roku 2020 a 2050 sú naozaj ambiciózne. Dokáže ich však Slovensko a EÚ splniť? Dokážeme dostatočne investovať do energetiky v čase, keď nás tlačí riešenie rozpočtových deficitov, verejného dlhu, nezamestnanosti a udržateľnosti dôchodkov?" spýtal sa dnes vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek. Téme sa venuje 6. ročník medzinárodnej energetickej konferencie Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave.

Chrenek pripomenul, že aj energetika má svoje naliehavé problémy. "Väčšina energie, ktorú používame, je pomerne drahá, znečisťuje životné prostredie a veľkú časť energie musíme dovážať, čo nás robí závislými a zraniteľnými. Na vyriešenie nahromadených problémov potrebujeme spoločnú súčinnosť všetkých partnerov – súkromného sektora, národnej administratívy a európskych inštitúcií. Ide napríklad o celoeurópske infraštruktúrne projekty, liberalizáciu energetického trhu, zvyšovanie energetickej účinnosti, ako aj vývoj nových technológií," priblížil.

Na splnenie cieľov EÚ je potrebné mať aj dostatočné zdroje a práve tých sa týkajú aktuálne tvrdé rokovania o rozpočte EÚ na roky 2014 až 2020, upozornil Chrenek. "Žiaľ, uplynulý víkend sa nedosiahla dohoda o tomto rozpočte. Verím však, že sa nájde zhoda a podarí sa schváliť rozpočet, ktorý podporí investície na zlepšenie podnikateľského sektora, rastu zamestnanosti a vyrovnávania regionálnych rozdielov. Ide aj o napĺňanie energetických cieľov, či už je to v rámci podpory cez kohéznu politiku alebo formou nástroja pre spájanie Európy," dodal vedúci Zastúpenia EK na Slovensku.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá