Izoláciu bude stále možné nariadiť, no už len v domácom prostredí, rozhodol ústavný súd

31.12.2021 10:04

Izoláciu bude možné po novom nariaďovať len v domácom prostredí. Vyplýva to z nálezu Ústavného súdu SR, ktorý v piatok zverejnili v Zbierke zákonov, čím nadobudol účinnosť.

karanténa, 1140x
TASR/Jaroslav Novák

Do prijatia rozhodnutia Ústavného súdu SR bola izolácia a karanténa prípustná v domácom prostredí, nemocničnom alebo inom určenom zariadení, vysvetlila Barbora Nosianová zo sekretariátu verejného ochrancu práv. 

"Ústavný súd SR však rozhodol, že všetky tieto druhy, až na izoláciu v domácom prostredí, sú protiústavným obmedzením osobnej slobody. Po nadobudnutí účinnosti nálezu Ústavného súdu SR je preto možné nariaďovať už iba izoláciu v domácom prostredí." Priblížila, že pojem izolácia je v zákone presne definovaný.

"Rozumie sa ním oddelenie chorej osoby alebo osoby, u ktorej je podozrenie, že je chorá, od ostatných osôb, s cieľom zabrániť rozšíreniu nákazy. To však znamená, že takáto domáca izolácia nemôže byť nariaďovaná komukoľvek, ale len osobe chorej alebo osobe, u ktorej existuje rozumné, respektíve dôvodné podozrenie, že môže byť chorá."

Ústavný súd SR na začiatku decembra sčasti vyhovel návrhu verejnej ochrankyne práv SR Márie Patakyovej, ktorá žiadala o posúdenie ústavnosti niektorých zásahov do práv počas pandémie na základe zákona o ochrane verejného zdravia. 

Rozhodol, že v nesúlade s ústavou je časť zákona, ktorá sa týka nariaďovania izolácie osobám mimo domáceho prostredia a karanténnych opatrení. Vykonávacie predpisy vydané v nesúlade s nálezom Ústavného súdu SR stratili účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR. Táto strata účinnosti má právne účinky do budúcnosti, preto nezakladá náhradové nároky v dôsledku opatrení z minulosti.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok