Štátnej karanténe odzvonilo. Nariadiť už bude možné len izoláciu v domácom prostredí

30.12.2021 10:57

Po nadobudnutí účinnosti nálezu Ústavného súdu bude možné nariaďovať iba izoláciu v domácom prostredí. Vysvetlila to Barbora Nosianová zo sekretariátu verejného ochrancu práv.

karanténa, 1140x
TASR/Jaroslav Novák

Upozornila, že do prijatia rozhodnutia Ústavného súdu bola izolácia a karanténa prípustná v domácom prostredí, nemocničnom alebo inom určenom zariadení. "ÚS SR však rozhodol, že všetky tieto druhy, až na izoláciu v domácom prostredí, sú protiústavným obmedzením osobnej slobody. Po nadobudnutí účinnosti nálezu ÚS SR je preto možné nariaďovať už iba izoláciu v domácom prostredí," povedala Nosianová.

Priblížila, že pojem izolácia je v zákone presne definovaný. "Rozumie sa ním oddelenie chorej osoby alebo osoby, u ktorej je podozrenie, že je chorá, od ostatných osôb, s cieľom zabrániť rozšíreniu nákazy. To však znamená, že takáto domáca izolácia nemôže byť nariaďovaná komukoľvek, ale len osobe chorej alebo osobe, u ktorej existuje rozumné, respektíve dôvodné podozrenie, že môže byť chorá,“ podotkla.

Ústavný súd na začiatku decembra sčasti vyhovel návrhu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, ktorá žiadala o posúdenie ústavnosti niektorých zásahov do práv počas pandémie na základe zákona o ochrane verejného zdravia. Rozhodol, že v nesúlade s ústavou je časť zákona, ktorá sa týka nariaďovania izolácie osobám mimo domáceho prostredia a karanténnych opatrení.

Vykonávacie predpisy vydané v nesúlade s nálezom Ústavného súdu stratia účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR. Táto strata účinnosti má právne účinky do budúcnosti, preto nezakladá náhradové nároky v dôsledku opatrení z minulosti.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok