Učitelia si za každý deň štrajku musia zaplatiť poistné

Učitelia si za každý deň štrajku musia zaplatiť poistné
Zdroj foto: SITA
Učitelia a ďalší školskí zamestnanci, ktorí sa od pondelka zapoja do štrajku, musia za seba sami zaplatiť zdravotné poistné.

Štrajkujúcich nebudú považovať za zamestnancov

Za každý deň tak uhradia sumu 1,58 eura. "Tí, ktorí sa rozhodnú štrajkovať, nie sú na tento deň, v zmysle zákona, považovaní za zamestnancov. Preto si za deň štrajku, ak nie je za nich platiteľom štát (napríklad za poberateľov dôchodku), musia zaplatiť odvody do zdravotnej poisťovne sami. Zamestnávateľ ich totiž na deň štrajku odhlási zo zdravotnej poisťovne," objasnila hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková.

Štrajkujúci učitelia sa následne musia prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatitelia. "Urobiť tak môžu na predpísanom tlačive, ktoré získajú v pobočke alebo na webovej stránke zdravotnej poisťovne do ôsmich dní od zmeny platiteľa poistného," spresnila hovorkyňa.

Poistenci Dôvery môžu zmenu platiteľa oznámiť cez Elektronickú pobočku, prípadne mailom na info@dovera.sk, kde treba uviesť identifikačné údaje. Zmena sa dá nahlásiť aj osobne v pobočke poisťovne aj s dátumom ukončenia neplateného voľna. "Poistencov automaticky podľa daného dátumu odhlásime. Prihlásiť ich späť ako zamestnanca má povinnosť zamestnávateľ," povedala Monika Šimunová z Dôvery.

Prihlásiť do tretieho, zaplatiť do ôsmeho

Čas na zaplatenie poistného majú štrajkujúci do 8. decembra. "Úhradu preddavkov na poistné je možné uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného, poštovou poukážkou alebo v hotovosti na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Union zdravotnej poisťovne. Informácie o bankovom spojení sú uvedené aj na našej webovej stránke www.union.sk," informovala hovorkyňa Unionu Judita Smatanová. Poistenci VšZP majú takisto možnosť zaplatiť poistné na účet zdravotnej poisťovne, ale aj osobne v pokladni na jej pracoviskách. Čísla účtov sú zverejnené na webstránke VšZP.

V prípade poisťovne Dôvera treba poistné zaplatiť prevodom na účet poisťovne. "Poistné sa neplatí na pobočkách," upozornila Šimunová. Číslo účtu nájdu poistenci na internetovej stránke poisťovne. Ako variabilný symbol treba uviesť rodné číslo, konštantný symbol je 3558 a ako špecifický symbol sa uvádza obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné, v tvare MMRRRR. V prípade novembra 2012 to bude 112012.

"Ak sa teda učiteľ dňa 26. novembra 2012 zúčastní na jeden deň štrajku, musí sa do ôsmich dní, teda do 3. 12. 2012 nahlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ," zhrnula Gašparíková. Následne, do 8. decembra 2012 musí odviesť poistné za mesiac november, za jeden deň vo výške 1,58 eura.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá