Harabin vyhral spor so Slovenskom, dostane tisíce eur

Aktualizované:
Šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin na Európskom súde pre ľudské práva uspel so svojou žalobou proti Slovensku, ktorú podal za to, že bol disciplinárne potrestaný znížením funkčného platu o 70 percent na obdobie jedného roka za odmietanie kontroly rezortu financií na najvyššom súde.

Harabinovi však nepriznal súd celú požadovanú sumu 150-tisíc eur, ale len tritisíc eur a 500-eurové trovy konania.

Podľa ESĽP v Harabinovom prípade bolo porušené právo na spravodlivé vypočutie zo strany nestranného súdneho tribunálu. Vyplýva to z rozsudku, zverejneného na stránke ESĽP.

Nešlo mi vôbec o peniaze, tvrdí Harabin

"Nešlo mi vôbec o peniaze, ale iba o poukázanie na zneužívanie súdneho systému politikmi", vyhlásil Harabin. Európsky súd povedal, že v konaní pred ústavným súdom mu bolo porušené právo na nestranný súd. Namietal aj ďalšie porušenia, tie však súd neuznal.

Harabin žiadal od ESĽP priznanie 100.000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a priznanie 50.000 eur, o ktoré prišiel pri potrestaní 70 percentnou zrážkou zo mzdy na jeden rok. Súd mu za procesné pochybenie súdu priznal náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 3000 eur. 

Harabin považuje za veľmi smutné, ak politikmi vyvolávané konflikty v spoločnosti musia riešiť medzinárodné inštitúcie. "Keby Lucia Žitňanská nezneužívala svoju politickú funkciu na osobné konflikty a boj o moc, nemusel by tento prípad nikdy nastať. Rovnako sa ukázalo, že niektorí sudcovia Ústavného súdu sú otrockými vazalmi politikov a ústava im nič nehovorí," povedal Harabin.

Na tlačovej besede komentoval rozsudok minister spravodlivosti T. Borec

TOP videá

Zástupkyňa v Štrasburgu: Mnohé Harabinove námietky vyhlásili za neprijateľné

Slovensko prehralo spor s Harabinom pre to, ako Ústavný súd rozhodoval o námietkach zaujatosti. Potvrdila to zástupkyňa SR pred ESĽP Marica Pirošíková.

"Predtým pri individuálnych sťažnostiach boli vylúčení dvaja sudcovia, ktorí potom rozhodovali v pléne," skonštatovala Pirošíková. Súd sa podľa nej nestotožnil s argumentom Ústavného súdu, že funkčnosť pléna v tomto prípade prevyšuje nad požiadavkou nestrannosti súdu. "Musím povedať, že v tých ďalších disciplinárnych konaniach, ktoré sa týkali toho istého sťažovateľa (Harabina), bol jeden sudca vylúčený na základe námietky zaujatosti sťažovateľa a dvaja na základe námietky zaujatosti, ktorú vzniesla ministerka," povedala Pirošíková.

ESĽP skonštatoval, že Harabinovi bolo porušené právo na spravodlivé súdne konanie. "Pretože Ústavný súd v takom zložení, v akom bol, nebol podľa ESĽP nestranný," povedala Pirošíková. Za to súd Harabinovi priznal nemajetkovú ujmu vo výške 3000 eur, čo je podľa Pirošíkovej štandardná suma pri procesných pochybeniach. "Pokiaľ ide o výkon rozsudku, upozornil na to, že by bolo potrebné na vnútroštátnej úrovni obnoviť konanie pred Ústavným súdom," povedala. ÚS bude pritom musieť rešpektovať rozhodnutie európskeho súdu.

Zároveň informovala, že mnohé Harabinove námietky vyhlásil ESĽP za neprijateľné, medzi mini námietku týkajúcu sa porušenia práva na prezumpciu neviny, a to z dôvodu nevyčerpania vnútroštátnych prostriedkov nápravy, za nepodložené vyhlásil námietky, ktoré sa týkali slobody prejavu, práva na ochranu majetku, práva na účinný prostriedok nápravy a zákazu diskriminácie pri užívaní práv.

Keďže európsky súd narazil na procesné pochybenie, k podstate sporu, teda či ministerstvo financií môže kontrolovať najvyšší súd, sa nedostal. Ústavný súd potrestal Harabina 70-percentnou zrážkou z platu na jeden rok práve preto, že nevpustil kontrolórov rezortu financií na súd.

ESĽP teda nezaviazal Ústavný súd, ako má rozhodnúť v pravdepodobnom obnovenom disciplinárnom konaní voči Harabinovi. Disciplinárne konanie voči Harabinovi za nevpustenie kontroly navrhla exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Okrem toho na neho podala aj ďalšie návrhy na disciplinárne potrestanie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá