Potrebujeme účinné reformy. Zahraničné obchodné komory vyzývajú vládu

Slovensko bezodkladne potrebuje prijatie účinných reforiem v oblasti školstva, zdravotníctva a justície. Zdôraznili to zahraničné obchodné komory v spoločnom vyhlásení. Vládu vyzývajú, aby tieto reformy prijala urýchlene.

"Apelujeme na to, aby sa čelní predstavitelia verejnej správy poučili z nedostatočného úsilia verejných inštitúcií za posledné viac ako dve dekády a v úzkej súčinnosti s Európskou komisiou (EK) zamerali všetky svoje kapacity na naplnenie zmyslu reformného úsilia, ktorým má byť modernizácia Slovenska a opätovné dobiehanie životnej úrovne krajín EÚ vo všetkých spoločenských a ekonomických ukazovateľoch," zhrnuli komory.

Vyzdvihli, že Slovensko má bohaté skúsenosti s prípravou a schvaľovaním stratégií, následne však má problém s dosahovaním spoločenskej zhody na prioritách a napĺňaní cieľov. Od vlády preto chcú, aby spravili maximum pre získanie politickej a širšej spoločenskej podpory pre už schválené reformné plány vyjadrené v programovom vyhlásení vlády alebo v pláne obnovy.

"Ako tvorcovia ekonomických hodnôt zdôrazňujeme, že hospodársky model založený na lacnej pracovnej sile a zahraničných investíciách je prekonaný vo všetkých krajinách strednej Európy. Dynamické technologické a spoločenské zmeny prinášajú nielen pre Slovensko výzvy v podobe vysokej miery digitalizácie, potrebných nových zručností, ako aj automatizácie procesov so širokými spoločenskými dosahmi," skonštatovali komory.

Pretrvávajúca kríza spojená s absenciou politickej jednoty na reformnom úsilí podľa nich hazarduje s budúcnosťou Slovenska, ktoré sa už pred nástupom pandémie nachádzalo na chvoste medzi krajinami OECD a EÚ pri kvalite školstva, zdravotníctva a justície. "Zlyhanie pri dosahovaní politickej podpory nutnej na realizáciu reforiem a investícií bude v neprospech SR a jej obyvateľov," poznamenali komory. Preto považujú za nevyhnutné, aby vláda počúvala stanoviská relevantných stavovských či zamestnávateľských organizácií.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá