Ekonomiku potiahla domáca spotreba, výkon sa priblížil úrovni pred pandémiou

Aktualizované:
Hrubý domáci produkt SR sa v 3. štvrťroku 2021 medziročne zvýšil o 1,3 %. Zotrval v kladných číslach aj preto, lebo porovnávacou bázou bol minuloročný pandémiou poznačený 3. štvrťrok s prepadom o 2 %.

Nevýrazný medziročný vývoj ovplyvnil najmä pokles zahraničného dopytu. HDP ťahal zvýšený domáci dopyt, predovšetkým vyššia spotreba domácností. Výkon slovenskej ekonomiky sa priblížil úrovni pred pandémiou, na dosiahnutie hodnôt rovnakého obdobia roka 2019 jej však stále chýbalo 0,7 %, informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V porovnaní s 2. štvrťrokom 2021 HDP po sezónnom očistení reálne vzrástol o 0,4 %. V bežných cenách objem HDP dosiahol 25,64 miliardy eur, čo je o 4,3 % viac ako v 3. štvrťroku 2020. „Aby sme mohli konštatovať, že ekonomika už prekonala ujmu spôsobenú pandémiou, je dôležité porovnať hodnoty HDP v stálych cenách. Tie ukazujú, že na dosiahnutie porovnateľného výkonu za letné mesiace 2019 ekonomike chýbalo ešte približne 170 miliónov eur,“ ozrejmil ŠÚ.

Výkon jednotlivých odvetví bol podľa analytikov ŠÚ takmer rovnaký ako pred rokom, hrubá pridaná hodnota dosiahla 22,8 miliardy eur. Rast tejto najvýznamnejšej zložky HDP bol nízky, iba 0,3 %, pričom takýto nevýrazný rast bol naposledy zaznamenaný v 1. a 2. štvrťroku 2013. Odvetvová výkonnosť sa nedostala na úroveň pred pandémiou, oproti 3. štvrťroku 2019 zaostala o 1,8 %.

Podielovo rozhodujúci priemysel, ktorý v 3. štvrťroku tvoril štvrtinu pridanej hodnoty, zaznamenal jej medziročný rast o 3,3 %, avšak v porovnaní s úrovňou pred pandémiou (oproti 3. štvrťroku 2019) bola výkonnosť stále nižšia o viac ako 6 %.

Tlmiaci efekt na rast HDP mali odvetvia s výraznejším medziročným poklesom pridanej hodnoty, konkrétne stavebníctvo a finančné a poisťovacie činnosti o viac ako 15 %. Stavebníctvo pritom za výkonmi z 3. štvrťroku 2019 zaostávalo už o viac ako štvrtinu.

Kým posledné štyri štvrťroky držal vyššiu ekonomickú výkonnosť hlavne zahraničný dopyt (vývoz), v 3. štvrťroku 2021 sa pod rast HDP podpísal výhradne domáci dopyt. Významný vplyv na vývoj domáceho dopytu mala konečná spotreba domácností rastúca o 2,5 %.  

Pozitívne sa vyvíjala aj konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 1,6 %, avšak konečná spotreba verejnej správy skončila v poklese o 1 %. Rast investičných aktivít z minulého štvrťroka sa zastavil, tvorba hrubého fixného kapitálu medziročne klesla o 1,9 %.

Vývoz výrobkov a služieb klesol o 3 %, dovoz si udržal mierny rast 3,5 %. Vplyvom tohto vývoja sa saldo zahraničného obchodu dostalo do mínusu na úrovni 499 miliónov eur.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá