Žalobu Poľska a Maďarska zamietli, môžu prísť o čerpanie úniových dotácií

Ďalšia rana pre Poľsko a Maďarsko. Advokát Súdneho dvora Európskej únie zamietol žalobu oboch krajín voči spoločenstvu. Sťažnosť sa týkala hrozby, podľa ktorej by Varšava a Budapešť mohli prísť o čerpanie úniových dotácií. Nejde však o konečný verdikt.

Európska komisia v decembri 2020 prijala nariadenie, ktorým sa stanovuje všeobecný režim podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie v prípade porušenia zásad právneho štátu v členských štátoch. Toto nariadenie dovoľuje, aby Rada EÚ (členské štáty) na návrh eurokomisie prijala opatrenia v podobe pozastavenia platieb z rozpočtu Únie alebo v podobe schvaľovania programov financovaných z tohto rozpočtu.

Maďarsko a Poľsko, voči ktorým EK vedie viaceré právne konania za to, že tieto krajiny nerešpektujú zásady právneho štátu, následne podali na Súdnom dvore EÚ žaloby, ktorými navrhli zrušiť toto nariadenie. Ich žaloby sú založené okrem iného aj na neexistencii alebo nevhodnosti právneho základu vybraného pre toto nariadenie, na nezlučiteľnosti tohto nariadenia s článkom 7 Zmluvy o EÚ (ZEÚ) a na porušení zásady právnej istoty.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá