Kúrite plynom? Od budúceho roka si každý mesiac priplatíte o takmer 20 eur

Ak kúrite plynom alebo ho využívate na varenie, budúci rok si priplatíte. Niektoré domácnosti aj takmer 20 eur. Vyplýva to z prepočtov, ktoré zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

O zdražovaní plynu, ktoré nás čaká od nového roka, sa hovorí už niekoľko mesiacov. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na modelovom príklade vyrátal, aký nárast cien môžu slovenské domácnosti očakávať. V prípade, že používate plyn len na varenie, mali by sa vaše náklady zdvihnúť mesačne len o niekoľko desiatok centov. Ak však plyn využívate aj na kúrenie, náklady priplatíte si každý mesiac o viac ako 19 eur.

Cena za dodávku tvorí v koncovej cene plynu približne 61 percent. Ďalšie zložky koncovej ceny plynu - cena za distribúciu a cena za prepravu (spolu zvyšných 39 percent) budú podľa hovorcu úradu Radoslava Igaza známe po ukončení právoplatných cenových rozhodnutí do konca tohto roka. Domácnosť, ktorá využíva zemný plyn na varenie, ohrev vody a na kúrenie, by pri spotrebe 2710 metrov kubických mala mať ročné náklady na plyn vo výške 1172 eur. V roku 2020 to bolo 1066 eur a v tomto roku 942 eur.

"Úrad starostlivo skúmal tohtoročné cenové podklady od dodávateľov plynu v kontexte dramatického vývoja na trhu s energiami v Európe. Vplyv enormných nárastov trhových cien plynu na burzách za posledné mesiace tohto roka úrad minimalizoval spriemerovaním trhových cien plynu za posledných dvanásť mesiacov, v zmysle platnej metodiky regulácie," uviedol predseda úradu Andrej Juris.

Regulované ceny plynu v roku 2022 sa tak podľa Jurisa dostanú o niečo nad úroveň regulovaných cien plynu v roku 2020. Rok 2021 bol mimoriadny veľmi nízkymi cenami plynu z dôvodu pandémie Covid-19, keď ceny oproti roku 2020 dramaticky klesli.

Predpokladaný nárast cien vyrátal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa modelového príkladu. Nárast cien za dodávku plynu v roku 2022 závisí od zaradenia odberateľa plynu do tarifnej skupiny a podľa množstva odobratého plynu. Vplyv trhových cien plynu sa prejaví vo zvýšení maximálnej sadzby za odobratý plyn, ktorá primárne súvisí s cenou komodity na trhu s plynom, preto sa rast cien za dodávku plynu prejaví predovšetkým u odberateľov plynu s vyššou spotrebou. Úrad vypočítal modelový príklad so zmenou priemerných mesačných nákladov za dodávku plynu v roku 2022 v porovnaní s rokmi 2021 aj 2020 u troch najväčších dodávateľov plynu, ktorých trhový podiel pri dodávke plynu domácnostiam je sumárne vyše 80 percent.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá