Kresťanské odbory vyzývajú učiteľov, aby sa zapojili do štrajku

Kresťanské odbory vyzývajú učiteľov, aby sa zapojili do štrajku
Zdroj foto: TASR
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS) podporujú štrajk školských zamestnancov, ktorý má začať budúci pondelok. Predsedníctvo Zväzu pracovníkov školstva a vedy NKOS v stanovisku odporučilo svojim základným organizáciám, aby "prejavili svoju občiansku statočnosť a zapojili sa do štrajku".

Katolícke školy pritom štrajk nepodporujú.

Komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre katechizáciu a školstvo ako dôvod uvádza, že školský odborový zväz, ktorý štrajk organizuje, neodvolal požiadavku na zrušenie financovania cirkevných škôl zo štátneho rozpočtu. "Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku tak nekoná v záujme cirkevného školstva, jeho zamestnancov a ani žiakov a ich rodičov," vyhlásil minulý týždeň predseda komisie arcibiskup Mons. Bernard Bober. Okrem toho komisia KBS odborárom vyčíta, že bez rozporu akceptovali novely školských zákonov, ktoré podľa nej prehlbujú nerovnocenné a nespravodlivé financovanie škôl a školských zariadení z verejných zdrojov podľa zriaďovateľa.

Kresťanské odbory však tvrdia, že štrajk je krajný, ale jediný prostriedok pre splnenie požiadaviek na zlepšenie situácie v školstve. "Dlhodobé a nahromadené problémy v školstve sme sa usilovali riešiť kolektívnym vyjednávaním na najvyššej úrovni niekoľko rokov. Programové vyhlásenie vlády nám dalo nádej na zlepšenie situácie v oblasti školstva, že hospodárske a sociálne postavenie zamestnancov školstva bude na úrovni zamestnancov školstva, ako vo vyspelých štátoch OECD. Nestalo sa tak!" uviedla Mária Briganová z predsedníctva NKOS.

Katolícke školy vydali odmietavé stanovisko aj k štrajku, ktorý sa konal 13. septembra. Napokon svoje dvere zatvorilo len niekoľko cirkevných škôl na Slovensku. Komisia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre katechizáciu a školstvo pôjde podľa stanoviska vlastnou cestou, a preto podporuje Petíciu za spravodlivé, hospodárne a nediskriminačné financovanie slovenského školstva, ktorá je adresovaná poslancom Národnej rady SR.

Petícia požaduje, aby sa poslanci vrátili k prerokovaniu prijatých noviel zákona o financovaní škôl a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a dali ich do súladu s Ústavou SR, s právnymi normami EÚ a s medzinárodnými dohodami. Zároveň zákonodarcov žiadajú, aby prijali také zákony, ktoré zabezpečia pre všetkých zamestnancov v školstve adekvátne navýšenie miezd, zodpovedajúce náročnosti a významu ich povolania. Rovnako aby odstránili zo školskej legislatívy ustanovenia, ktoré umožňujú odlišné zaobchádzanie s neverejnými školami a školskými zariadeniami v porovnaní s verejnými. Poslancov tiež v petícii žiadajú, aby legislatívne zaviazali samosprávy miest a obcí financovať rovnakým spôsobom, spravodlivo, transparentne a adresne všetky školy a školské zariadenia na Slovensku bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá