Výroba piva na vlastnú spotrebu bude oslobodená od dane, novelu schválili poslanci parlamentu

Výroba piva na vlastnú spotrebu bude oslobodená od dane, novelu schválili poslanci parlamentu
Zdroj foto: TASR (ilu)
Výroba piva na vlastnú spotrebu do množstva desať hektolitrov za 12 mesiacov bude oslobodená od spotrebnej dane. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady SR.

Novela zároveň upravuje aj podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Možnosť oslobodiť od spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami priznáva členským štátom legislatíva EÚ, Slovensko ju však doteraz nevyužívalo.

"Predložený návrh preto túto úpravu mení v prospech súkromných drobných výrobcov piva, z ktorých mnohí by výrobu piva radi vykonávali ako svoju voľnočasovú aktivitu a bráni im v tom ani nie tak finančná bariéra zdaňovania malého množstva piva, ktoré vyrobia, ako skôr nelegálny charakter prípadnej domáckej výroby podľa súčasných predpisov a mimoriadna administratívna náročnosť jeho prípadnej legalizácie," uviedli poslanci v predloženom návrhu.

Plénum schválilo aj pozmeňujúce návrhy poslankyne Jarmily Halgašovej, ktoré upravujú aj definíciu malého samostatného liehovaru, dopĺňa sa podmienka pri žiadateľovi o povolenie na výrobu liehu v malom samostatnom liehovare. Ďalej sa napríklad spresňuje vznik daňovej povinnosti, a to v prípade, ak súkromný výrobca piva vyrobí viac piva, ako ustanovuje zákon.

Návrh zákona tiež ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Ide najmä o podmienky a doklady vyžadované na jeho registráciu, evidencie, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Účinnosť zákona bola navrhnutá od 1. januára 2022.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá