Žiaci na Orave sa budú učiť online. Takmer celú prezenčnú výučbu od utorka zakázali

Stredné školy aj druhý stupeň základných škôl na Orave budú od utorka 30. novembra zatvorené.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne v pondelok vydal vyhlášku, ktorá zakazuje prezenčnú výučbu vo všetkých troch okresoch na Orave. Cieľom je zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

Zákaz sa týka druhého stupňa ZŠ, základných umeleckých škôl, gymnázií aj stredných odborných škôl. Rovnako platí aj pre prevádzkarne mimoškolského vzdelávania detí a mládeže. Vyhláška je platná aj pre tie zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež.  

Výnimku majú zariadenia sociálnych služieb alebo sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vyhláška sa týka okresov Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a nadobúda účinnosť 30. novembra 2021.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá