Rezort práce dostal vysokú pokutu. Za zákazku s nízkou hodnotou mal vyplatiť desiatky miliónov eur

TA3 TASR
29.11.2021 13:43

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dostalo pokutu za viac než jeden milión eur. Zadalo totiž malú zákazku, teda zákazku s nízkou hodnotou, no v skutočnosti za ňu vyplatilo viac než 20 miliónov eur.

Išlo o predmet zákazky "Elektronický transakčný systém pre rezort práce". K tejto zákazke sa rámcová dohoda podpisovala ešte v júni 2019. "Táto rámcová dohoda bola podpísaná v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Ministerstvo práce ju totiž neoprávnene uzavrelo na základe menej prísneho postupu, keďže nevypracovalo opis predmetu zákazky úplne a jednoznačne, čo malo za následok stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pod finančný limit," povedal predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. 

Porovnal, že túto hodnotu stanovilo ministerstvo vo výške 64.900 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom reálne zaplatilo firme, s ktorou rámcovú dohodu podpísalo, viac ako 20 miliónov eur.

Dve desiatky miliónov vyplatilo ministerstvo v období zhruba od polovičky júna 2019 do 17. mája 2021. "Ministerstvo práce neplatilo firme len dohodnutú (zmluvnú) cenu za elektronický transakčný systém, ale pravidelne uhrádzalo aj hodnotu stravovania, či iných benefitov pre zamestnancov ministerstva a ministerstvom zastúpených verejných obstarávateľov," podotkol Hlivák s tým, že ministerstvo pritom preukázateľne nezahrnulo hodnotu stravovania a zamestnaneckých benefitov do výšky predpokladanej hodnoty zákazky. 

Pričom podľa Hliváka len na základe takéhoto údaja mohli mať uchádzači reálnu predstavu o tom, čo môžu v prípade úspešnosti daným plnením získať, a teda predstavu o tom, či je takáto zákazka pre nich zaujímavá a ako vedia nastaviť svoju cenu za dodanie a prevádzkovanie elektronického transakčného systému. 

"Laicky povedané, ministerstvo práce zadalo zákazku len na tento systém, pričom v skutočnosti platilo aj za iné služby, tie však v opise predmetu zákazky uvedené neboli," zhrnul Hlivák.

Za vážne porušenie zákona o verejnom obstarávaní uložil predseda úradu ministerstvu práce pokutu za 1.039.364,57 eura. "Na záver môžem zosumarizovať, že úrad sa postupom ministerstva práce v tejto veci zaoberal vo viacerých konaniach. Najskôr mu preukázal porušenie zákona o verejnom obstarávaní, preukázal mu to na prvom stupni, aj rozhodnutím rady úradu. Následne úrad pristúpil k správnemu konaniu, ktorého výsledkom je rozhodnutie o uložení pokuty zo dňa 26.11.2021," uzavrel Hlivák.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok