Závažná alergia na vakcínu COVID-19 býva, hoci zriedkavá. Nie všetky sa hlásia

Závažná alergia na vakcínu COVID-19 býva, hoci zriedkavá. Nie všetky sa hlásia
Zdroj foto: FreePik
Alergické reakcie na nové vakcíny na báze mRNA sú zriedkavé, zvyčajne mierne a liečiteľné. Je však na mieste opatrnosť, hlavne u ľudí s alergiami.

Nezvyčajné reakcie 

Štúdia Standforskej univerzity analyzovala 22 potenciálnych alergických reakcií na 39 000 dávok vakcín Pfizer a Moderna. Väčšina účastníkov štúdie, u ktorých sa vyvinuli reakcie, bola alergická na zložku, ktorá pomáha stabilizovať vakcíny COVID-19, nepreukázali alergie na zložky vakcíny, ktoré poskytujú imunitu voči vírusu SARS-CoV-2. Alergická reakcia na tieto nové vakcíny býva nezvyčajná, neustále sa dokumentuje a rozširuje celosvetovým hlásením. 

Správanie vakcíny v tele

Vakcíny COVID-19 na báze mRNA poskytujú imunitu prostredníctvom malých kúskov mediátorovej RNA, ktoré kódujú výrobu proteínov. Pretože mRNA vo vakcínach je krehká, kvôli stabilite je obalená akýmisi bublinami lipidov – tukových látok – a cukrov. Keď sa vakcína vstrekne do ramena, mRNA môže vstúpiť do blízkych svalových a imunitných buniek, ktoré potom produkujú neinfekčné proteíny podobné tým na povrchu vírusu SARS-CoV-2. Proteíny spúšťajú imunitnú odpoveď, ktorá umožňuje imunitnému systému človeka rozpoznať vírus a brániť sa proti nemu.

Aké reakcie sa nehlásia?

Odhadovaná miera takých závažných alergických reakcií súvisiacich s očkovaním, aby si vyžadovala hospitalizáciu, je podľa celosvetového systému hlásenia nežiaducich udalostí  4,7 prípadov na milión dávok. treba však pripomenúť, že systém nezachytáva všetky alergické reakcie na vakcíny a má tendenciu vynechávať tie, ktoré sú mierne alebo stredne závažné.

Výskumníci hľadali v lekárskych záznamoch príjemcov vakcíny liečbu alergických reakcií a identifikovali, ktoré reakcie súviseli s vakcínami. Bola to žihľavka, opuch úst, pier, jazyka alebo hrdla, dýchavičnosť, sipot alebo tlak na hrudníku, ale aj zmeny krvného tlaku alebo strata vedomia. 

Účastníci štúdie podstúpili aj kožné testy, pri ktorých lekár vstrekol do kože malé množstvá potenciálnych alergénov – lipidov, cukrov alebo celej vakcíny. Testovanie vpichom do kože zisťuje alergické reakcie sprostredkované formou protilátky známej ako imunoglobín E alebo IgE, tieto reakcie sú vo všeobecnosti spojené s najzávažnejšími alergiami.

Žiadny z príjemcov nereagoval na kožné testy na inertné zložky vo vakcínach a koža iba jedného príjemcu reagovala na celú vakcínu COVID-19. Následné krvné testy ukázali, že príjemcovia vakcíny nemali významné hladiny IgE protilátok proti zložkám vakcíny. Alergické reakcie je možné zvládnuť antihistaminikami, tekutinami, kortikosteroidmi a dôkladným pozorovaním, čo znamená, že mnohí jedinci, ktorí mali reakciu na prvú dávku vakcíny, môžu bezpečne dostať druhú dávku pod lekárskym dohľadom.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá