Slovenské športové zväzy žiadajú vládu o zapojenie do prípravy opatrení v čase po lockdowne

Aktualizované:
Päť najväčších národných športových zväzov združujúcich kolektívne športy vydalo spoločnú deklaráciu k aktuálnej situácii a podmienkam športovania po skončení lockdownu na Slovensku. Žiadajú v nej kompetentné orgány o svoje priame zapojenie do prípravy a nastavenia opatrení v čase po lockdowne.

Zástupcovia Slovenského futbalového zväzu (SFZ), Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), Slovenskej volejbalovej federácie (SVF), Slovenského zväzu hádzanej (SZH) a Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) s plnou vážnosťou akceptujú zavedenie núdzového stavu a s tým súvisiace obmedzenie mobility a zákaz vychádzania. 

Zároveň však vyjadrili nádej, že následný návrat do systému regionálneho Covid semaforu už prebehne za vopred známych podmienok, ktoré budú rozumné, primerané a hodné všeobecného rešpektu športového hnutia.

"Pravidlá v systéme sa majú prijať ako výsledok konsenzu a vzájomnej spolupráce vládnych inštitúcií a zástupcov športového hnutia, nie ako doteraz reálnym vylúčením predstaviteľov športu z procesu nastavenia noriem, ktoré majú na zväzy a najmä na ľudí, ktorých združujú, deštruktívny dopad," píše sa v deklarácii piatich športových zväzov, ktoré v štyroch bodoch žiadajú revíziu nastavenia pravidiel v súvislosti so športom. 

"Sme už inde ako v prvej a druhej vlne pandémie, máme v rukách nástroj na jej zvládnutie v podobe očkovania. O to viac je smutné, kde sme sa ocitli a napriek tomu, že máme na dosah svetlo, opäť raz tápame v tme."

Zväzy požadujú po skončení lockdownu neobmedzený prístup divákov k zápasom profesionálnych líg, pohárových súťaží, reprezentačných podujatí a medzinárodných klubových súťaží (ak nebudú obmedzené medzinárodnou asociáciou zastrešujúcou konkrétny šport) v režime OP. 

Pri súťažiach a turnajoch mládeže a amatérov súhlasia s vylúčením verejnosti a fanúšikov v prípade rizikovejších regiónov, resp. s nastavením diváckej účasti podľa kapacity a charakteru priestoru. 

Cieľom aktivity piatich zväzov je okrem iného umožniť športovanie detí a mládeže vrátane súťažných aktivít aj na amatérskej úrovni, dosiahnuť primeranosť a zrovnoprávnenie podmienok pre športovanie v čase po zlepšení aktuálnej epidemiologickej situácie. Súčasťou vyhlásenia je aj oficiálny list, ktorý zaslali premiérovi Slovenskej republiky Eduardovi Hegerovi.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá