Rezort školstva podporuje boj OĽaNO proti erotike

Rezort školstva podporuje boj OĽaNO proti erotike
Zdroj foto: TA3
Ministerstvo školstva odporučilo vláde odsúhlasiť návrh opozičného poslanca Branislava Škripeka proti erotike v dennej tlači, aj keď k nemu má určité pripomienky a tvrdí, že ho treba dopracovať.

Definícia je vraj úzka

Návrh Škripekovej novely poslanci v parlamente minulý týždeň posunuli 101 hlasmi do druhého čítania. Jej cieľom je zakázať predaj a rozširovanie tlače a iných vecí, ktoré môžu ohroziť mravnosť, osobám mladším ako 18 rokov.

Materiál podľa stanoviska ministerstva obsahuje pozitívne prvky, ako napríklad definíciu pojmu ohrozenie mravnosti či zavedenie možnosti ukladať opakované sankcie za nedodržiavanie zákona. Rezort však tvrdí, že navrhovaná definícia je príliš úzka.

Celá zložitá oblasť etických noriem, morálnych noriem a spoločenských noriem správania, je zúžená iba na problematiku vecí s erotickým obsahom, čo by prakticky znemožnilo sankcionovať ohrozenie mravnosti zverejnením nevhodného obsahu v periodickej tlači, ak by tento obsah nemal erotický kontext,“ zdôvodnil rezort vo svojom stanovisku k poslaneckému návrhu, ktorý odoslal na rokovanie vlády.

Okrem toho z návrhu odporúča vypustiť novo definovanú právomoc ministerstva školstva zaujímať záväzné stanovisko k výkladu pojmu ohrozenie mravnosti. Podľa ministerstva by navyše distribútor tlače nemal mať povinnosť označovať niektoré jej druhy slovom „erotický“, tak ako to chce Škripek. „To značne zvyšuje administratívnu záťaž distribútora, ktorý nemusí byť jej vydavateľom alebo výrobcom,“ argumentuje ministerstvo.

Obscénne zobrazovanie tela

Novelou zákona upravujúceho podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť chce Škripek dosiahnuť, aby v pravidelnej dennej tlači a periodikách, ktoré nie sú označované ako erotické, sa nemohlo vyskytovať obscénne zobrazenie ľudského tela.

„Sme bezbreho zaplavovaní poškodzujúcim a zlým zobrazovaním ľudskej nahoty, dochádza k dehonestovaniu pohľadu na ženu. My ako spoločnosť na jednej strane takéto veci propagujeme, na druhej strane je tu časť ľudí, ktorých to znepokojuje a hnevá, najmä rodičov detí a mládeže," upozornil Škripek. Poslanec odmietol, že by išlo o cenzúru.

"Tak, ako sme schopní akceptovať, že je nesprávne deťom a mladým ľuďom predávať alkohol, rovnako chcem vyvolať túto diskusiu, aby sme rešpektovali, že do 18 rokov nemáme sprístupňovať dehonestujúco podávaný pohľad na ľudské telo a intimitu človeka," podotkol.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá