Tripartita rokuje o zdražovaní cien energií, odborári prišli s vlastným návrhom

Aktualizované:
Drahé energie sťažujú našim firmám. Aj o tomto probléme má rokovať tripartita. Sociálni partneri majú okrem toho na stole veľké zmeny v stavebníctve, ktoré pripravuje vicepremiér Holý. Podrobnosti nám povedal Daniel Horňák.

Na rokovanie priniesli aj svoje návrhy, ako by sa dal negatívny vplyv zdražovania na ľudí či firmy zmierniť. Konfederácia odborových zväzov SR napríklad navrhuje zvýšiť dávku v hmotnej núdzi.

KOZ SR v stanovisku poukázala nielen na zdražovanie energií, ale na infláciu ako takú. Od vlády žiadajú rýchlo prijať také krátkodobé opatrenia, ktoré vo významnej miere zmiernia dôsledky rastúcich cien. Odborári v stanovisku okrem iného navrhli napríklad zvýšenie dávky v hmotnej núdzi, zvýšenie nezdaniteľnej časti dane na takú úroveň, pri ktorej pri nízkopríjmové osoby neplatili daň vôbec či zaviesť špeciálnu tarifu pre ohrozených energetickou chudobou.

Naopak, zamestnávatelia kladú dôraz na negatívny vplyv zdražovania energií na podnikateľský sektor, najmä na priemysel a zdravotníctvo. Požadujú okamžité zníženie poplatkov spojených s distribúciou energie a plynu aspoň na úroveň okolitých krajín EÚ, čo by mohlo byť hradené z Envirofondu. Takisto navrhujú dočasne zrušiť alebo znížiť daň z pridanej hodnoty na energie a znížiť poplatky v rámci regulovaných cien distribúcie či spotrebné dane na palivá. Tieto opatrenia a viacero ďalších vymenovala v stanovisku Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy zase pripomenula, že vývoj cien energií bude zrejme závisieť od toho, aká bude tohtoročná zima. Na zmiernenie zdražovania energií navrhuje asociácia dodržiavať povinné zákonné limity určené na prerozdelenie príjmov z predaja emisných povoleniek zo zdrojov Envirofondu a zároveň energeticky náročným podnikom kompenzovať nárast cien energií práve z týchto peňazí. Navrhli tiež zvážiť zmenu súčasného slovenského modelu platieb za elektrickú energiu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá