Je to unáhlené, naše pripomienky nebrali do úvahy, nariekajú školy nad návrhom vysokoškolského zákona

23.10.2021 11:00

Minister školstva v piatok prezentoval odovzdanie návrhu zákona o vysokých školách do pripomienkového konania. S jeho prvým znením vysoké školy nesúhlasili, pretože sa obávali politizácie škôl.

Univerzita Komenského 1140 (TASR)
Foto: TASR

Tak sa začalo diskutovať. No vedenie Univerzity Komenského v Bratislave a jej akademický senát zrazu pred pár dňami oznámilo, že obnovuje svoj protest proti tomuto pre nich kľúčovému zákonu. Podľa vedenia univerzity sa zbytočne prišlo o rok a pol času, kedy sa o téme diskutovalo, no z debaty sa do návrhu veľa dôležitého nedostalo. A naďalej sa skloňuje slovo politizácia... Čo si o novele Branislava Gröhlinga myslí predseda Rady vysokých škôl a zároveň vedúci jednej z katedier Prírodovedeckej fakulty UK Martin Putala?

Ako situáciu vnímate z oboch svojich pozícii, teda nielen ako predseda orgánu samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy voči Ministerstvu školstva Slovenskej republiky. Cítite sa podvedený zo strany ministerstva?

Slovo podvedený by som asi nevolil. Ľudia z ministerstva si nezobrali väčšinový názor z kontaktnej skupiny. Vyhodnotili diskusiu "po svojom". My sme vnímali situáciu tak, že na kontaktnej skupine došlo aj ku konsenzuálnym záverom a tie nie sú reflektované.

Prisľúbila vám druhá strana také obsahové znenia, ktoré nakoniec neboli dodržané?

Pri rokovaniach skupiny sme sa dozvedeli, že ministerstvo vyhodnotí jej závery a na základe toho pripraví paragrafové znenie, ktoré bude k dispozícii na ďalšie stretnutie skupiny, ktoré bude na budúci týždeň, preto sme prekvapení.

Môže podľa vás za danej situácie vôbec niečo zmeniť pripomienkové konanie? Navyše Branislav Gröhling ho chce ukončiť do troch týždňov.

Podľa mňa je to celé priskoro. Najskôr mali byť dodiskutované kľúčové body, potom môžeme ísť na pripomienkového konanie. Nesúhlasím s tvrdením, že diskutujeme rok a pol, do prvotných rokovaní nás ministerstvo neprizvalo, ale po tom, keď zverejnilo návrh, sme sa jasne ozvali. A teraz, keďže sa teraz naše zásadné požiadavky neakceptovali, nemáme inú možnosť, ako protestovať.

Najviac vám vadí údajný zámer spolitizovať školy. Najmä preto, že posilňuje právomoc ministra dosadzovať ľudí do orgánov vysokých škôl, ktorí by potom volili rektora s posilnenými právomocami. A to na úkor kompetencií akademických senátov, kde dosah nemá. Laik však hĺbke debaty nemusí rozumieť.

Vysoké školy disponujú významným majetkom. Týka sa to ich vybavenia, budov, ktoré sa nachádzajú často v historických centrách miest. Požadujeme, aby nakladanie s týmto majetkom bolo stále pod významnou kontrolou akademickej obce. A tu zrazu rozhodnutie prešlo pod správnu radu a neobstoja argumenty pána ministra, že sa snaží dať zodpovednosť s kompetenciami. Akú zodpovednosť majú členovia správnej rady? Na rozdiel od členov akademickej obce, keď tí budú na danej škole naďalej pôsobiť a majú osobitný záujem na hospodárnom nakladaní s majetkom. Aj na úrovni štátu nemáme lepší model, ako je demokracia. Aj voľba predstaviteľov, aj nakladanie s majetkom je dnes pod kontrolou demokratických štruktúr. Dôležité je, že dnes výsledkom vždy musí byť konsenzus. A výsledný názor stojí za to.

Minister hovoril o početných akademických senátoch...

Pán minister použil fakty z Univerzity Komenského, kde je 66 členný senát, plus navrhuje sa 12-členná rada. Ale na menších vysokých školách sú tie senáty menšie.

Ako hodnotíte návrh na zrušenie rovnakého zastúpenia všetkých fakúlt v akademickom senáte univerzity? Dekan právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela Michal Turošík hovorí, že sa takto rušia štandardné akademické orgány a neúmerne sa posilňuje postavenie rektora, ktorý môže niektoré silnejšie fakulty protežovať.

Je dôležité, ako sú tieto veci usporiadané na jednotlivých školách. Na jednej strane je dobre, že vzhľadom na špecifiká jednotlivých fakúlt zaznejú ich hlasy s rovnakou vážnosťou, a tomu zodpovedá súčasný model. Niekde však môže zaznieť pri iných modeloch hlas fakúlt s odlišnou váhou.

O reforme hovoril minister Branislav Gröhling aj v relácii Téma dňa. Pozrite si ju celú:

Čo naopak na novele vnímate pozitívne? Študentská rada vysokých škôl na ňom oceňuje napríklad zmenu funkčných miest pre vysokoškolských učiteľov, či skrátenie dĺžky externého štúdia.

Súhlasili sme s týmito návrhmi zmien, nevidíme v nich problém, ale považujeme ich za relatívne okrajovú záležitosť. K tomu, aby sa otvorilo vysokoškolské prostredie, potrebujeme v prvom rade lepšie financovanie vysokých škôl a výskumu na nich na porovnateľnej úrovni so zahraničím. A tam výrazne zaostávame. Nemôžeme očakávať svetové výkony pri výraznom podfinancovaní. Prídu síce peniaze z Plánu obnovy, ale tie sa môžu použiť len na vybrané projekty, nie na posilnenie celkového stavu škôl. Čakáme výrazný nárast cien energií, inflácia stúpa - z čoho budú vysoké školy fungovať?

Akou formou chce Univerzita Komenského obnoviť svoj protest?

Chceme si najskôr vyjasniť stanoviská. Univerzita povedala, že bude formy protestu prispôsobovať a stupňovať podľa situácie.

Najväčší extrém, kam až chcete ísť, je kde? Protesty na námestiach?

Ak bude aj to potrebné, tak sme určite pripravení aj na tieto formy.

Ministrovi tento týždeň prešli v parlamente tri dôležité zákony pre základné a stredné školy. Branislav Gröhlig v tejto súvislosti hovorí o spustení reformy školstva. Naozaj to tak je? Sme už svedkami toho, po čom sa na Slovensku roky volá?

Na vysokých školách už skutočná reforma začala spustením nového systému akreditácie. Možno zatiaľ nevidieť výsledky navonok, ale na vysokých školách sa seriózne chystáme na nový systém akreditácie a práve podstatou toho je aj otvorenie vysokoškolského prostredia požiadavkám z praxe.

Čo očakávate od tohto školského roka? Aký bude? Stredné školy vedia, že maturity budú, vy už máte nejaké pevne zadefinované mantinely?

Nachystali sme sa na tento školský rok v súlade s pandemickými opatreniami - prednášky pre väčšie skupiny sú dištančné, ale sú osobité formy praktickej výuky, ktoré sa inak ako prezenčne nedajú robiť za dodržania opatrení. Na školský rok sme pripravení.

V piatok minister školstva Branislav Gröhling hovoril o novele vysokoškolského zákona aj na tlačovej besede:

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok