Dopravný podnik Bratislava nakúpi električky a trolejbusy

Dopravný podnik Bratislava nakúpi električky a trolejbusy
Zdroj foto: SITA
Dopravný podnik Bratislava (DPB), a.s. začal tri tendre na nákup 15 nových nízkopodlažných jednosmerných veľkokapacitných električiek za predpokladanú cenu 108 mil. eur, 15 nízkopodlažných obojsmerných električiek tiež za 108 mil. eur, ako aj 30 sólo trolejbusov a 50 kĺbových trolejbusov za 70,08 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Električky a trolejbusy chce DPB nakúpiť počas štyroch rokov a financovať ich chce s využitím peňazí Európskej únie, štátneho rozpočtu, hlavného mesta Bratislava a vlastných zdrojov. Dodávateľov nových prostriedkov mestskej hromadnej dopravy plánuje podnik vybrať cez elektronické aukcie.

Súčasťou verejných súťaží, ktoré dopravný podnik vyhlásil vo Vestníku pre verejné obstarávanie, je poskytnutie údržby pre každú električku počas 15 rokov, resp. najazdenia 900 tis. kilometrov každej električky a poskytnutie údržby pre každý trolejbus počas 8 rokov, čiže najazdenia 560 tis. kilometrov. Dopravný podnik Bratislava si chce zároveň v zmluvách s budúcim dodávateľom vyhradiť opciu na dodanie ďalších 15 jednosmerných a 15 obojsmerných električiek, 20 sólo trolejbusov a 20 kĺbových trolejbusov vrátane údržby za rovnakých podmienok.

Záujemcovia o účasť v oboch tendroch na dodanie električiek môžu predkladať svoje ponuky do 28. decembra, pričom v ten istý deň je plánované aj ich otváranie. Pri vyhodnocovaní bude rozhodovať ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe troch kritérií. Celková cena električiek bez DPH bude mať pritom relatívnu váhu 50 %, cena údržby jednej električky za rok po najazdení 60 tis. kilometrov 20 % a úroveň technického riešenia 30 %. Pri nákupe trolejbusov je lehota na predkladanie, resp. otváranie ponúk 7. decembra. Aj v tomto prípade bude pri vyhodnocovaní rozhodovať ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pričom celková cena trolejbusov bude mať váhu 40 %, cena údržby jedného trolejbusu za rok po najazdení 70 tis. kilometrov 20 % a úroveň technického riešenia 40 %.

Dopravný podnik Bratislava ako akciová spoločnosť bol založený v decembri 1993 a v Obchodnom registri SR je zapísaný od apríla 1994, eviduje základné imanie vo výške 4,639 mil. eur. Prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu v Bratislave na autobusových, trolejbusových a električkových linkách. Električková doprava v meste má najdlhšiu tradíciu na Slovensku a nepretržite funguje od roku 1895. Spoločnosť vykonáva pravidelnú autobusovú dopravu aj na prímestskej linke do Chorvátskeho Grobu a medzinárodných linkách do rakúskeho Wolfstahlu a Hainburgu i maďarskej Rajky.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá