Zástupcovia krajov a obcí žiadajú zvolanie mimoriadnych parlamentných výborov k téme cien energií

Zástupcovia krajov a obcí žiadajú zvolanie mimoriadnych parlamentných výborov k téme cien energií
Zdroj foto: SITA/AP
ilu
Združenie miest a obcí Slovenska žiada predsedov hospodárskeho parlamentného výboru a parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj o zvolanie spoločného mimoriadneho rokovania k téme energií.

Mestá a obce na Slovensku sú podľa združenia totiž pod obrovským tlakom v dôsledku nestability v oblasti cien a zabezpečovania energií.

"Súvisí to s cenovými výkyvmi aj ukončením podnikania niektorých subjektov, ktoré zabezpečovali dodávky energií. Pri hľadaní riešení sú samosprávy atakované ponukou dodávateľov, ktorá je rádovo vyššia ako doposiaľ," informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák. Výrazne to podľa jeho slov ovplyvní výdavkovú časť rozpočtu, keďže mestá a obce sú najväčšími zriaďovateľmi škôl a školských zariadení, zariadení v sociálnej oblasti, ale aj v kultúre.

Predseda ZMOS-u Branislav Tréger upozorňuje, že samosprávy sa aktuálne dostávajú aj do legislatívne nekomfortnej situácie v dôsledku vyhlasovania verejných obstarávaní. Hrozí totiž, že žiadna z dodávateľských spoločností sa pre cenovú nestabilitu energií ani neprihlási do súťaže, ktorá by mala generovať reálnu cenu v trhom prostredí. "Ak sa samosprávy rozhodnú zazmluvniť dodávateľa, ktorý limituje svoju ponuku konkrétnym krátkym dátumom a časom, môže to evokovať podozrenie z nehospodárnosti, čo vytvára ďalšiu úroveň potenciálnych problémov," poznamenal.

Podobná situácia je podľa ZMOS-u aj v prípade vyšších územných celkov. Samosprávne kraje sú totiž zriaďovatelia stredných škôl, internátov, jedální či sociálnych zriadení v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. "Problém s cenami energií, ale aj ukončenie činností niektorých dodávateľov má negatívne dosahy naprieč celou samosprávou," skonštatoval Kaliňák.

Šéf ZMOS-u tvrdí, že je potrebné na to urýchlene a zodpovedne reflektovať. Preto aj požiadali predsedov príslušných parlamentných výborov o zvolanie mimoriadneho a spoločného rokovania za účasti zástupcov Úradu pre verejné obstarávanie SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá