Od nového roka sa zníži počet odštepných závodov a lesných správ

Od nového roka sa zníži počet odštepných závodov a lesných správ
Zdroj foto: TASR/Milan Kapusta (ilu)
Vedenie rezortu pôdohospodárstva a štátneho podniku Lesy SR vo štvrtok v Banskej Bystrici oznámilo zmenu organizačnej štruktúry podniku, ktorá by mala platiť od 1. januára budúceho roka. Počet odštepných závodov sa má znížiť zo súčasných 23 na 12 a počet lesných správ zo 129 na 93.

Dva špecializované odštepné závody (OZ) - lesnej techniky a Semenoles zostanú zachované v nezmenenej forme. Zmena by mala priniesť úsporu vo výške zhruba 4,6 milióna eur ročne, ktoré sa vrátia späť do systému a použijú aj na spravodlivejšie odmeňovanie. Žiadne „masívne“ prepúšťanie lesníkov nehrozí.

„Zredukujeme z celkového počtu asi 3400 zamestnancov 43 miest, väčšinou manažérskych pozícií,“ zdôraznil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

„Týmito krokmi chceme docieliť ekonomickú stabilizáciu podniku a zabezpečiť dlhodobú prosperitu. Posilniť by sa mala tiež vonkajšia prevádzka a chceme vytvoriť podmienky pre širšie uplatnenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. Očakáva sa, že podnik bude k hospodáreniu pristupovať citlivejším spôsobom, no treba prihliadať i na ekonomiku a uvedomiť si, že si to vyžiada viac finančných prostriedkov,“ konštatoval generálny riaditeľ Lesov SR Tibor Kőszeghy.

Podľa Lesov SR v súčasnosti sú veľké rozdiely v obhospodarovaných výmerách. Jedna lesná správa (LS) môže spravovať od dvoch až do 13-tisíc hektárov lesných pozemkov, čo by sa malo zmeniť. Jeden OZ bude spravovať od 60-tisíc po 77-tisíc hektárov pozemkov a počet LS v rámci jedného OZ nepresiahne deväť.

Štíhlejšia štruktúra bude znamenať aj postupné zvyšovanie diverzifikácie štátneho podniku.  

Naše lesy nie sú iba zdrojom drevnej hmoty ako obnoviteľnej suroviny pre energetiku a priemysel. Plnia aj nezastupiteľnú úlohu pri zadržiavaní vody v krajine, zachytávaní CO2 a v boji s klimatickou zmenou. Z tohto dôvodu očakávam, že Lesy SR budú k hospodáreniu  pristupovať oveľa citlivejšie, s ohľadom na optimálne plnenie všetkých funkcií lesa," reagoval Vlčan.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá