Vyhodnotenie online programu Svetového dňa reumatizmu 2021

Vyhodnotenie online programu Svetového dňa reumatizmu 2021
Zdroj foto: TA3
ilustračné foto
Reumatici sa online stretávali počas celého týždňa okolo Svetového dňa reumatizmu a v závere ocenili novinárov Novinárskou poctou KROK 2020.

LPRe SR 

Liga proti reumatizmu na Slovensku vznikla v roku 1990 a už 31 rokov sme rešpektovaným a široko uznávaným pacientskym združením. Liga svojou činnosťou pomáha pacientom s reumatickými ochoreniami. Osvetou sa usilujeme osloviť zainteresované strany k intenzívnejšej spolupráci v prospech pacientov. Sme prirodzenou platformou spolupráce medzi odborníkmi v reumatológii a pacientmi. Organizujeme spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom. Máme celoslovenskú pôsobnosť, 20 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov: Klub Kĺbik, Klub Motýlik, Klub Čiernych Kostí, Klubu Bechterevikov a Klub Psoriatickej Artritídy a vznikajú ďalšie. Svojou činnosťou oboznamujeme s problematikou reumatických ochorení. Dvakrát do roka vydávame Informačný bulletin a pôvodné knižky a brožúrky. Členom ich posielame zadarmo na domácu adresu.

Priority v činnosti LPRe SR v roku 2021:

  1. 1Univerzita Reumy – online edukácia pacientov
  2. Svetový deň reumatizmu 2021
  3. Pokračovať v rozvoji projektu „Pohnime sa s reumou!“ – nordic walking
  4. Podpora zdravotnej gramotnosti pacientov a členov LPRe SR v MP/K
  5. 2-krát Motivačno-vzdelávacie kurzy LPRe SR s edukáciou a rozvojom zručností akčného tímu dobrovoľníkov LPRe SR, mladých ľudí pre dobrovoľníctvo v LPRe SR, jej MP a kluboch.

Každý rok si 12. októbra pripomíname Svetový deň reumatizmu, lebo je veľkou globálnou iniciatívou, ktorá má priviesť ľudí bližšie k sebe a zvýšiť povedomie o reumatických ochoreniach.

Na Slovensku pomáha pacientom vyrovnávať sa s reumatickými ochoreniami Liga proti reumatizmu, ktorá okrem aktívnej pomoci a vzájomnej podpory rieši aj možnosti edukácie, pacientsku advokáciu, či vedu zameranú na pacienta. Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov a na Slovensku sa sťažuje na bolesti chrbtice a kĺbov každý štvrtý pacient. Na Slovensku má spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý rok pribudne 1 300 až 1 600 novo diagnostikovaných pacientov. Zápalové reumatické ochorenia sa v SR odhadujú na 45 – 50 tisíc pacientov.

My v Lige proti reumatizmu už 31 rokov pomáhame pacientom s reumatickými ochoreniami.

Liga proti reumatizmu na Slovensku si v dňoch 12. – 16. októbra pripravila bohatý online program. Priniesli sme nové témy, podnety, informácie, ktorými sa snažíme prilákať pozornosť pacientov s reumatickými ochoreniami. Doteraz si naše online vysielanie SDR 2021 pozrelo takmer 2000 sledovateľov.

Online vysielanie sme zahájili v utorok 12. októbra príhovorom generálneho riaditeľa NÚRCH-u, doc. Richarda Imricha, DrSc. a rozhovorom s našou predsedníčkou PhDr. Janou Dobšovičovou Černákovou o Svetovom dni reumatizmu.

V stredu večer sa k nám prihovorila prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR, pani doktorka Mária Lévyová. Hovorila o tom, kam sa spoločne pacienti posúvajú v systéme slovenskej zdravotnej starostlivosti.

Vo štvrtok sme sa rozprávali o benefitoch nielen nordic walkingu, ale všeobecne chôdze s prezidentkou Slovenskej asociácie nordic walking, Luciou Okoličányovou.

V piatok sme sa online stretli pri odbornom prednáškovom popoludní s výbornými lekárkami, odborníčkami vo svojom odbore. S MUDr. Elenou Ďurišovou sme prebrali tému Reumatoidná artritída a osteoporóza. Od MUDr. Dagmar Mičekovej sme sa dozvedeli, čo je nové v reumatologických ambulanciách a MUDr. Alena Korenčíková prezradila všetko o komplexnej balneoterapii reumatických ochorení v SLK Piešťany.

V soboru 16. októbra sme slávnostne vyhodnotili novinársku súťaž KROK 2020.

Projekt Novinárska pocta KROK má už svoju tradíciu. Jeho cieľom je spätne upozorniť na už publikované televízne, rozhlasové a printové príspevky s témou reuma a život s reumatickým ochorením. Prvé mediálne príspevky sme začali zbierať ešte v roku 2000. Pre neutíchajúcu pozitívnu odozvu u novinárov, širokej verejnosti a tiež medzi pacientmi s reumatickými ochoreniami sme zorganizovali už po 13-krát slávnostný večer a vyhlásenie výsledkov, aby sme prejavili poctu autorom príspevkov, ktorí šíria reálne príbehy, informujú o nových formách liečby, alebo sprostredkúvajú svoj zážitok zo stretnutia s ľudskými osudmi, ktoré poznačilo ochorenie. Aktuálne nominácie KROK 2020 boli veľmi silné.

Absolútnym víťazom KROK 2020 sa stal printový príspevok „Nenechajte sa dolámať osteoporózou I.“, v časopise MOJA LIEČBA 2/2020, uverejnený v MedMedia.

Autorkou víťazného príspevku je MUDr. Ďurišová Elena a šéfredaktor v časopise v MedMedia PaedDr. Peter Glocko. Výsledky hlasovania a poradie jednotlivých víťazov v každej z kategórií rozhlas, televízia a print nájdete tu v prílohe.

vPri príležitosti SDR 2021 sme v septembri zrealizovali prieskum medzi členmi LPRe SR a pacientmi s RA „Reumatoidná artritída a ja“, lebo komunikácia medzi pacientom a lekárom je veľmi dôležitá. S výsledkami prieskumu sme novinárov aj verejnosť oboznámili na tlačovej konferencii 5. októbra 2021 v Bratislave a v online vysielaní 12. októbra. Viac nájdete na webe a FB Moja reuma alebo www.hovormeora.sk. Hovoriť o RA znamená získať kontrolu nad svojím ochorením.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá