Prvé stretnutie ku kolektívnemu vyjednávaniu odborov s vedením spoločnosti DELL Slovensko bude už túto stredu

Prvé stretnutie ku kolektívnemu vyjednávaniu odborov s vedením spoločnosti DELL Slovensko bude už túto stredu
Zdroj foto: Technologies Unions
Odborári technologického giganta predložili 30 svojich návrhov, ktoré sa týkajú sociálnych benefitov zamestnancov. Riešiť sa bude odstupné pre zamestnancov, príspevky pre vzdelávanie detí zamestnaných rodičov, zvýšenie stravného, mimoriadne zdravotné prehliadky, úpravu pracovného času pre matky, ktoré prídu z rodičovskej dovolenky a mnohé ďalšie.

„Veríme, že naše návrhy prinesú benefity nielen našim kolegom, ale firme ako takej“, uviedol Daniel Andráško, spoluzakladateľ odborovej organizácie Technologies Unions Slovakia. Podľa Andráška je cieľom odborov, čo najviac sa priblížiť k európskym štandardom spoločnosti v postavení zamestnancov. Už dnes majú zamestnanci na rovnakých pozíciách v rámci firmy lepšie benefity pri odstupnom v Číne alebo Indii. „Spoločnosť Dell patrí k svetovej technologickej špičke a my v rámci Technologies Unions Slovakia veríme, že sa čoskoro stane aj špičkou v modernej starostlivosti o svojich zamestnancov na Slovensku a pre ďalšie spoločnosti bude inšpiráciou“, povedal Daniel Andráško.

Čo navrhujú odbory v spoločnosti DELL :

  • Lepšie podmienky pri odstupnom po odpracovaní 3 a viac rokov
  • Pružnejší pracovný čas pre rodičov s deťmi
  • Platené voľno s garanciou zachovania pracovného miesta po odpracovaní 10 a viac rokov až na 6 mesiacov vo výške 35% platu
  • Rozšírenú komplexnú preventívnu prehliadku po dosiahnutí veku 40 rokov po odpracovaní 3 a viac rokov

O Technologies Unions Slovakia 

Odborová organizácia spoločnosti Dell, s.r.o. Technologies Unions Slovakia bola založená 4.11.2020 a za svoj základný cieľ si kladie chrániť, presadzovať a obhajovať zamestnanecké práva zamestnancov spoločnosti Dell s.r.o. Hodnoty odborovej organizácie sú založené na potrebe zastupovania zamestnancov pri výkone ich zamestnania tak, aby kládli dôraz na zamestnanecké, pracovné, mzdové, sociálne a kultúrne záujmy, právo na ochranu života a zdravia v povolaní, ako aj ochranu pred diskrimináciou v pracovnoprávnych vzťahoch. Bližšie informácie nájdete na : https://unions.sk/ alebo na https://www.facebook.com/TechnologiesUnionsSlovakia

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá