Exekútori kritizujú Kolíkovej návrh. Ministrov žiadajú, aby ho nepodporili

Exekútori kritizujú Kolíkovej návrh. Ministrov žiadajú, aby ho nepodporili
Zdroj foto: TASR/Martin Baumann
Slovenská komora exekútorov žiada členov vlády, aby na rokovaní nepodporili úpravu exekučných zrážok alebo aspoň významne zmenili parametre novely nariadenia vlády. Informoval o tom prezident SKE Miroslav Paller. Ministrom poslala komora list. V ňom upozornila na negatívny vplyv novely na vymožiteľnosť práva.

Úpravu považujú za škodlivú

Návrh novely nariadenia vlády o rozsahu exekučných zrážok na stredajšie rokovanie kabinetu predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Úpravu exekučných zrážok považujeme za škodlivú, ktorá sa negatívne prejaví vo vymožiteľnosti práva, znehodnotí význam rozhodovania súdov, znova posunie exekučnú rovnováhu v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov a bude mať výrazne negatívny dosah na mnohé skupiny veriteľov vrátane sociálne najohrozenejších osôb," napísal Paller v liste adresovanom ministrom.

SKE varuje členov vlády, že z mnohých exekúcií po prijatí nového nariadenia nebude možné strhnúť na splácanie dlhu nič a stanú sa tak nevymožiteľnými. "Zrážky zo mzdy však patria medzi najmenej invazívne spôsoby zásahu exekútora do práv a majetku dlžníka. Ak súdni exekútori nebudú môcť tento spôsob uplatňovať, budú musieť podstatne častejšie siahať k tvrdším nástrojom," dodal Paller.

Kto sa poskladá na dlhy neplatičov?

Komora zopakovala, že najvážnejší vplyv budú mať nové pravidlá na veriteľov, ktorí sa oprávnene domáhajú svojich pohľadávok. "Najväčším veriteľom je pritom štát, takže sa opäť raz na dlhy neplatičov budú vo väčšej miere skladať tí, ktorí si svoje záväzky platia," okomentovala komora. Veriteľmi sú aj firmy, ktoré sa nesplácaním alebo pomalším splácaním pohľadávok môžu dostať do druhotnej platobnej neschopnosti, rušiť pracovné miesta a nedobrovoľne prispievať k negatívnym javom v celej slovenskej ekonomike.

Negatívny vplyv môže mať novela aj na sociálne najslabších veriteľov, teda mamičky čakajúce na výživné či obete trestných činov domáhajúce sa náhrady škôd. Komora upozornila aj na hrozbu rozmachu zločineckých skupín. "Neschopnosť štátu efektívne vynucovať právne povinnosti môže viesť k tomu, že právo začnú presadzovať organizované zločinecké skupiny," načrtol Paller.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá