Úrad pre reguláciu usmerňuje odberateľov Slovakia Energy pri uhrádzaní platieb

Úrad pre reguláciu usmerňuje odberateľov Slovakia Energy pri uhrádzaní platieb
Zdroj foto: TASR/Milan Kapusta (ilu)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ponúka odberateľom Slovakia Energy usmernenie, komu a ako uhrádzať platby.

Reaguje tak na množstvo otázok od odberateľov, ktoré vyplývajú zo situácie, že spoločnosť Slovakia Energy minulý týždeň stratila spôsobilosť na podnikanie na území SR v zmysle zákona o energetike. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Úrad v súvislosti s platbami za dodávku elektriny na mesiac október 2021 priblížil, že ak ich odberatelia neuhradili do 8. októbra, v prípade dodávky plynu do 9. októbra, v súčasnej dobe ich spoločnosti Slovakia Energy už dodatočne uhrádzať nemusia. 

Či už boli platby uhradené alebo nie, spoločnosť sa s nimi podľa ÚRSO vysporiada v konečnom vyúčtovaní vo forme nedoplatku alebo preplatku ku dňu vstupu odberateľov do režimu dodávky poslednej inštancie. 

Slovakia Energy by tak mala učiniť do štyroch týždňov odo dňa prijatia podkladov od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo siete. Podľa vyjadrenia Slovakia Energy v prípade, že uhradené preddavkové platby spoločnosť nestihne zaúčtovať vo vyúčtovacej faktúre, budú platby vrátené späť.

Platby, ktoré sa týkajú dodávky elektriny od dátumu 9. októbra 2021 alebo dodávky plynu od 10. októbra 2021, oznámi príslušný dodávateľ poslednej inštancie (DPI). "Prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo siete oznámil dodávateľovi poslednej inštancie dátum začiatku dodávky poslednej inštancie a poskytol aj zoznam dotknutých odberných miest, do ktorých sa začne dodávka poslednej inštancie," ozrejmil Igaz.  

Upozornil, že vzhľadom na vzniknutú situáciu a prebiehajúce rokovania ÚRSO a dodávateľov DPI o zjednotení podmienok aplikácie ceny DPI, môže dodávateľ poslednej inštancie zasielať odberateľom rozpis platieb s miernym časovým posunom voči termínu začiatku DPI. Ubezpečil však, že aj v prípade, ak údaje o platbe prídu neskôr, dodávka elektriny alebo plynu nebude prerušená.

Súčasne dodal, že k dňu začatia dodávky elektriny alebo plynu v režime dodávky poslednej inštancie určí prevádzkovateľ sústavy alebo siete spotrebu v odbernom mieste na základe odpočtu alebo odhadom (typový diagram odberu). "Pre istotu však odporúčame odfotiť si skutočný stav elektromeru alebo plynomeru a zaslať ho dodávateľovi poslednej inštancie, prípadne príslušnému prevádzkovateľovi sústavy alebo siete," radí hovorca ÚRSO. 

Úrad zároveň apeloval na to, že ak bola dodávka elektriny alebo plynu prerušená, je potrebné kontaktovať ÚRSO na spotrebitel@urso.gov.sk. Zdôraznil, že treba uviesť číslo zmluvy, druh dodávanej komodity, číslo odberného miesta, adresu odberného miesta a EIC alebo POD kód, aby bolo možné odberné miesto identifikovať.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá