Národné centrum zdravotníckych informácií dostalo vysokú pokutu za neoprávnenú výnimku

TA3 TASR
12.10.2021 11:12

Národné centrum zdravotníckych informácií dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie pokutu vo výške 169.310,85 eur za to, že neoprávnene použilo výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní na uzavretie rámcovej zmluvy z decembra 2017.

NCZI má podozrenie z manipulácie, zastavilo verejné obstarávanie
TASR/Martin Baumann

"NCZI cez neoprávnenú výnimku zadal zákazku na poskytnutie služby s cieľom následného poskytovania elektronických komunikačných služieb. Týmto postupom obmedzil hospodársku súťaž, keďže bez použitia postupov zákona o verejnom obstarávaní využíval služby v zmysle rámcovej zmluvy, v dôsledku čoho sa neuskutočnil žiadny korektný výber úspešného uchádzača z dôvodu neúčasti aj iných potenciálnych subjektov poskytujúcich na trhu obdobné služby/tovary," uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák.

O pokute definitívne rozhodol predseda Úradu pre verejné obstarávanie v konaní na druhom stupni, keďže Národné centrum zdravotníckych informácií podalo rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu úradu. "NCZI v podanom rozklade namietal iba výšku uloženej pokuty a žiadal jej moderáciu," skonštatoval Hlivák. Dodal, že v konkrétnom paragrafe zákona o verejnom obstarávaní sú vymenované správne delikty, ktoré predstavujú najzávažnejšie porušenia zákona a sú sankcionované fixne stanovenou pokutou, čiže zákonom stanovené percento v závislosti od zmluvnej ceny.  

V súvislosti s neoprávnenou aplikáciou výnimky zo zákona v prípade poskytovania elektronických komunikačných služieb úrad preveroval aj ďalšie podnety. "Kontroly sme vykonali na základe podnetov a týkali sa zmlúv, respektíve dodatkov, ktorých predmetom je poskytovanie elektronických komunikačných služieb," uviedol Hlivák s tým, že z vykonaných kontrol je zrejmé, že nesprávna aplikácia výnimky je častým porušením právnych predpisov verejného obstarávania. "Úrad o zisteniach týkajúcich sa aplikácie tejto výnimky informoval aj ďalšie kontrolné orgány," uzavrel šéf Úradu pre verejné obstarávanie.

Národné centrum zdravotníckych informácií rešpektuje rozhodnutie úradu. "Podrobnejšie sa k nemu vyjadríme po doručení písomnosti. Predmetné konanie Úradu pre verejné obstarávanie sa týkalo verejného obstarávania z roku 2017," reagovala hovorkyňa centra Alžbeta Sivá.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok