ÚPN zverejnil zoznam konšpiračných bytov ŠtB

ÚPN zverejnil zoznam konšpiračných bytov ŠtB
Zdroj foto: SITA
Ústav pamäti národa zverejnil štruktúru krajských útvarov rozviedky na Slovensku a popis zväzkov konšpiračných a prepožičaných bytov.

Podkopávanie demokracie

Príslušníci krajských útvarov v spolupráci s centrálou v Prahe vyhľadávali nových príslušníkov a tajných spolupracovníkov na plnenie úloh v zahraničí. Ich úlohou podľa predsedu správnej rady ÚPN Ivana Petranského nebolo len získavať spravodajské informácie v zahraničí, ale rozviedka sa snažila aj podkopávať politický systém krajín s demokratickou formou vlády s cieľom importovať komunistické myšlienky do celého sveta.

"To súviselo s veľmocenskými cieľmi Sovietskeho zväzu, ktorého tajná politická polícia KGB do veľkej miery určovala aj zameranie československej rozviedky," doplnil Petranský.

Zároveň sa podieľali na odhaľovaní, kontrole a likvidácii cudzích spravodajských služieb u nás. ÚPN už dávnejšie zverejnil štruktúru útvarov rozviedky na Slovensku v rokoch 1969 až 1989. Verejnosť si teraz môže pozrieť okrem iného kompletné personálne obsadenie teritoriálnych útvarov rozviedky ŠtB, teda elitného útvaru ŠtB, na Slovensku v rokoch 1966 až 1989.

Útvary rozviedky na Slovensku si môžete pozrieť tu: http://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/1-sprava/utvary-rozviedky.php

Tri desiatky bytov na Slovensku

Na internetovej stránke ÚPN zároveň pribudol popis zväzkov 276 konšpiračných a prepožičaných bytov založených v rokoch 1969 až 1989.

Na Slovensku sa nachádza 30 týchto bytov, 243 je na území dnešnej Českej republiky a tri v zahraničí. Pri každom byte bol nakreslený alebo odfotený aj plánik bytu a ulice, kde sa nachádza. "Základný rozdiel medzi prepožičanými a konšpiračnými bytmi je v tom, že majiteľom prepožičaného bytu bola civilná osoba, bežný občan ČSSR, ktorý pochopiteľne musel byť stotožnený s komunistickým režimom," vysvetlil Michal Miklovič zo sekcie dokumentácie ÚPN.

Títo ľudia často za peniaze v čase svojej neprítomnosti požičiavali byt rozviedke. Napríklad majiteľ jedného takéhoto bytu pod názvom Jantar v Bratislave podľa zverejnených informácií dostal za požičanie bytu 320 Kčs mesačne. Okrem bytov to mohli byť aj chaty či kancelárie. V prepožičaných bytoch sa príslušníci rozviedky hlavne stretávali s tajnými spolupracovníkmi.

V prehľade na stránke ÚPN je zoznam 142 takýchto bytov. Naopak konšpiračné byty sa prideľovali priamo príslušníkom rozviedky. "Nebývala tam bežne rodina, slúžil výhradne na operatívnu činnosť ŠtB," vysvetlil Miklovič. Robili v nich školenia, inštruktáž, dočasne ubytovávali príslušníkov ŠtB či stretávali sa s tajnými spolupracovníkmi. V zozname je 134 takýchto bytov.

Zoznam prepožičaných a konšpiračných bytov si môžete pozrieť tu: http://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/1-sprava/zvazky-pb-a-kb.php

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá