KDH chce zmeny v zdaňovaní výhier, rezort financií nesúhlasí

KDH chce zmeny v zdaňovaní výhier, rezort financií nesúhlasí
Zdroj foto: SITA
Zmeny v zdaňovaní nepeňažných výhier navrhované kresťanskými demokratmi budú mať podľa ministerstva financií negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Výhercovia nepeňažných výhier

Poslanci KDH Pavol Abrhan, Pavol Hrušovský, Monika Gibalová a Martin Fronc chcú v parlamente presadiť, aby výhercovia nepeňažných výhier mohli byť od marca budúceho roka oslobodení od platenia dane z tejto výhry, pričom táto povinnosť by mala byť prenesená na prevádzkovateľa alebo organizátora hry, súťaže alebo žrebovania.

Predkladatelia novely zákona o dani z príjmov tvrdia, že pripravené zmeny nebudú mať žiadny vplyv na verejné financie. S týmto tvrdením však nesúhlasí sekcia rozpočtovej politiky Ministerstva financií SR. "Nakoľko navrhovaná právna úprava bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nesúhlasíme s konštatovaním v doložke vybraných vplyvov, že nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy," uvádza rezort v stanovisku k novele.

Podľa ministerstva financií by mali predkladatelia uviesť a zdôvodniť predpokladané finančné dôsledky novely na rozpočet verejnej správy, a to nie len na bežný rok, ale aj na nasledujúce rozpočtové roky. "Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo na úhradu úbytku príjmov," dodáva sekcia rozpočtovej politiky.

Zrážková daň

Poslanci KDH chcú novelou presadiť, aby boli nepeňažné výhry alebo ceny zdaňované zrážkovou daňou. "Prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania bude znášať daňovú povinnosť vyplývajúcu z nepeňažnej výhry alebo ceny," uvádzajú predkladatelia.

Cieľom novely je podľa predkladateľov odstrániť v súčasnosti nerovnocenné postavenie medzi peňažnými a nepeňažnými výhrami a cenami, nakoľko nepeňažné výhry alebo ceny podliehajú odvodovej povinnosti do zdravotnej poisťovne. Zákonom definované peňažné výhry, ktoré zdaňuje prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania zrážkou dane, naopak odvodovej povinnosti

Nepeňažné výhry sú v súčasnosti zdaňované osobne daňovníkom prostredníctvom daňového priznania. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry. Výherca je pritom povinný z nepeňažnej výhry alebo ceny zaplatiť 14-percentnú sadzbu poistného do zdravotnej poisťovne.

"Uvedená skutočnosť je mnohokrát spojená s negatívnym dopadom na výhercov nepeňažných výhier, ktorí sa vďaka nepeňažnej výhre dostanú do platobnej neschopnosti, z dôvodu ich povinnosti odviesť 19-percentnú daň z nepeňažnej výhry a sadzbu poistného vo výške 14 percent do zdravotnej poisťovne," upozorňujú poslanci KDH.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá