Diskriminácia či nie? Národné stredisko pre ľudské práva má na výhody pre očkovaných vlastný názor

TA3 TASR
27.9.2021 15:47

Názory časti právnickej obce na diskriminačný charakter akejkoľvek právnej úpravy zvýhodňujúcej očkovaných sú právne irelevantné a nesprávne. Uviedlo to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Tretia dávka
TASR/AP

"Stredisko sa od takýchto názorov dištancuje a v postavení národného antidiskriminačného orgánu, naopak, zdôrazňuje, že akákoľvek zákonná úprava, ktorá by zvýhodňovala zaočkovaných, musí prejsť ústavnoprávnym testom diskriminácie," dodáva Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Apeluje zároveň na zákonodarcov, aby už osobitné časti dôvodových správ k predkladaným návrhom zákonov obsahovali argumentačný rámec reflektujúci na všetky kroky tohto testu diskriminácie. 

"V prípade, že zákonná norma zvýhodňujúca očkované osoby absolvuje ústavnoprávny test diskriminácie, takáto norma nebude predstavovať diskrimináciu nezaočkovaných osôb," upozornilo stredisko a poukázalo na to, že v takýchto intenciách je potrebné vnímať aj aktuálne snahy o zvýhodnenie očkovaných prostredníctvom finančnej odmeny a prípadnej novely Zákonníka práce.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok