Chystáte sa na podujatie s pápežom? Týchto 10 termínov by ste mali poznať

Chystáte sa na podujatie s pápežom? Týchto 10 termínov by ste mali poznať
Zdroj foto: TASR/AP
Homília, liturgia, pontifik, presbytérium, nuncius či solideo. V súvislosti s apoštolskou návštevou pápeža Františka na Slovensku sa môžete stretnúť aj s týmito pojmami. Ak sú vám neznáme, pripravili sme pre vás prehľad často používaných cirkevných výrazov a ich vysvetlenie.

O návšteve pápeža na Slovensku sa písalo ešte pred jeho príchodom. V správach, pápežovom programe, reportážach i príspevkoch na sociálnych sieťach sa často používajú výrazy, ktoré nemusia byť každému známe. Historicky prvá návšteva pápeža Františka na Slovensku je v hľadáčiku nielen veriach, ale aj ľudí mimo cirkvi. Ak aj vy chcete zostať zorientovaní, v spolupráci s františkánom pátrom Antonom Kračunovským sme pre vás pripravili užitočný prehľad výrazov, s ktorými sa počas návštevy Svätého Otca môžete stretnúť. 

Homília

V tretí deň apoštolskej návštevy sa František presúva na východ Slovenska, do Prešova a Košíc, kde bude mať tzv. homíliu. Ako pre TA3 vysvetlil páter Anton, pod pojmom homília rozumieme príhovor alebo kázeň počas zhromaždenia na poučenie ľudu ako žiť evanjelium alebo kresťanstvo.

"Kňaz je voľný vo výbere obsahu. Kázeň sa väčšinou praktizuje pri liturgii cez týždeň. Homília je v podstate tiež kázeň (príhovor), ale vychádza z konkrétnych liturgických textov pripadajúcich na tento deň. Homíliu má kňaz kázať v nedeľu a prikázané sviatky. Vychádza z konkrétnych textov, ktoré poslucháč už počul alebo ešte len bude počuť. Nemusí ísť výslovne o texty z čítaní, môže to byť reflexia na žalm, modlitbu, prefáciu a pod.," vysvetlil.

Liturgia

Jedna z najslávnostnejších foriem je tzv. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorú bude slúžiť pápež František v Prešove. "V starom Grécku sa slovo používalo na činnosť politického alebo spoločenského charakteru," vysvetľuje páter, podľa ktorého slovo liturgia znamená služba ľudu alebo služba priamo zameraná na spoločné dobro. "Postupne sa slovo liturgia udomácnilo v Cirkvi a vyjadruje náboženský rituál – obrad alebo službu," hovorí s tým, že slovo zahŕňa aj bohoslužobný poriadok a akúsi ustálenú vonkajšiu formu slávenia bohoslužby.

Pontifik

Výraz pontifex maximum znamená najvyšší pontifex, čo bol rímsky termín na označenie najvyššieho kňaza. Ako vysvetlil páter Anton, výraz sa často viazal s cisárom. "Od 6. storočia sa termín používa v kresťanskom svete na biskupov a zvlášť na pápeža. Slovo pontifex doslova znamená staviteľ mostu, čím sa vyjadruje, že biskup a hlavne pápež ako viditeľná hlava Krista na zemi je mostom medzi ľuďmi a Bohom."

Ekumena

Hneď v nedeľu 12. septembra sa počas prvého dňa na Slovensku pápež stretol s Ekumenickou radou cirkví, na ktorej sa zišli predstavitelia katolíkov, pravoslávnej cirkvi i evanjelikov. Ekumenické hnutie je snaha po jednote kresťanských cirkví a vzniklo v 19. storočí. "Kresťanské cirkvi veria v Jediného Boha v troch božských osobách. Ježiš Kristus je Boží syn a sú pokrstení jedným krstom: v mene Otca i Syna i Ducha svätého."

Presbytérium

Výraz presbytérium v prvotnej Cirkvi označoval predsedajúceho cirkevnej obce alebo zhromaždenia. Dnes tento pojem označuje miesto v chráme, ktoré je určené len pre kňazov.

Reverenda

Výrazom reverenda sa označuje dlhé kňazské rúcho, ktoré nosí kňaz mimo liturgického slávenia a je čiernej farby. Biskupi nosia bordovú reverendu, kardináli červenú a pápež bielu. 

"Monsignori, preláti, správcovia katedrál nosia čierne reverendy s červenými rôznymi ozdobami - pás, šnúrka, gombíky a podobne," vysvetľuje páter s tým, že podobne je to aj so štvorrohou čiapkou, ktorá sa volá biret. Počet rohov a farba znázorňujú úrad - kanonik, alebo hodnosť - kňaz, biskup, alebo aj akademický titul, napríklad doktor teológie. Ako doplnil páter Anton, biskupi nosia aj prsteň, ktorý sa bozkáva a je znakom pečatnej moci.

Diakon

V katolíckej cirkvi pojem diakon bežne označuje prvý stupeň kňazského zasvätenia. "Je to pomocník kňaza alebo biskupa či už pri liturgii, alebo praktických cirkevných povinnostiach. Diakon pri liturgii číta evanjelium, prosby a pomáha rozdávať sväté prijímanie," vysvetľuje páter. V katolíckej cirkvi sú i ženatí diakoni, ktorí žijú so svojimi rodinami. V prvotnej cirkvi pôsobili aj "diakonky". Diakon nemusí prijať kňazské svätenie a môže zostať tzv. stálym diakonom. Ako vysvetľuje páter, v protestanských cirkvách sa rozumie pod výrazom diakon aj charitatívna služba. Aké funkcie teda môže diakon vykonávať? 

Diakon môže:
- krstiť
- ohlasovať evanjelium, resp. kázať
- dávať požehnanie
- pochovávať

Diakon nemôže:
- slúžiť svätu omšu
- spovedať

Pápežský nuncius

Po prílete pápeža to bol práve pápežský nuncius - veľvyslanec Vatikánu, kto ako prvý k nemu podišiel ešte na palubu lietadla a prívital ho na Slovensku. "Je to hlava diplomatického zboru, diplomat medzi štátom a Vatikánom. Spravidla nosí titul arcibiskupa a má biskupské svätenie," hovorí páter.

Počas pápežskej návštevy sa môžete stretnúť aj s pojmami ako solideo, mitra, pálium, reverenda či biret. Dvomi slovami, ide o základné insígnie biskupa, teda vonkajšie znaky či symboly, ktoré napomáhajú rozlišiť napríklad aj biskupa od pápeža.

Mitra je čiapka s dvomi špicami a stuhami. Mitru nosí pápež, biskup alebo aj opát. Vo východných cirkvách ju nosia aj infulisti, teda vybraní hodnostári, napríklad generálny vikár.

Solideo

Solideo, teda okrúhla čiapočka, sa nosí v prípade biskupa alebo pápeža pod tzv. mitrou. Ak neviete rozlíšiť podľa tváre, či ide o biskupa alebo kardinála, práve solideo môže byť nápomocné. "Solideo purpurovej farby nosia biskupi, červenej kardináli a pápež bielej farby. V minulosti to bola praktická pokrývka hlavy hlavne rehoľníkov, ktorí mali vyholenú hlavu," opisuje páter.

Pálium 

Pálium nosia arcibiskupi, teda predstavení niekoľkých biskupov a hlavy metropoly. Je to vlnený pás cez ramená s krížmi a malými ihlicami, ktoré sú požehnané na sviatok svätých Petra a Pavla.

84-ročný pápež sa už v rámci svojej apoštolskej návštevy Slovenska stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, predstaviteľmi cirkví, jezuitmi, rehoľnými sestrami Matky Terezy známymi ako Misionárky lásky, biskupmi, katechétmi a prijal už i slovenského predsedu parlamentu a premiéra. Na východe Slovenska sa stretáva s mladými ľuďmi i rómskou komunitou, navštívi Prešov i Košice, odkiaľ sa zase vracia na opačný koniec republiky, aby odslúžil svätú omšu v Šaštíne. Pápežova štvordňová návšteva Slovenska sa končí v stredu 15. septembra 2021.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá