Súd potvrdil, že v Šarišských Michaľanoch segregovali žiakov

Súd potvrdil, že v Šarišských Michaľanoch segregovali žiakov
Zdroj foto: SITA
Odvolací senát Krajského súdu (KS) v Prešove dnes potvrdil rozsudok prešovského prvostupňového súdu, ktorý konštatoval, že MŠ a ZŠ Šarišské Michaľany vytváraním tried, v ktorých sa zvlášť vzdelávali rómski žiaci, porušila zásadu rovnakého zaobchádzania.

Okresný súd začiatkom decembra minulého roka rozhodol, že škola sa dopustila diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti. Škola sa voči verdiktu odvolala.

K vytvoreniu samostatných tried, kde boli zaradené deti prevažne z rómskej osady v Ostrovanoch, došlo asi pred štyrmi rokmi. Vedenie školy to odôvodnilo tým, že tieto deti nezvládali štandardné tempo výučby, absentovala u nich domáca príprava, väčšine chýbali školské pomôcky a nemali dostatočne osvojené hygienické návyky. Škola tvrdila, že v rozdelených triedach môžu učitelia lepšie uplatniť individuálny prístup.

"V konaní bolo preukázané, že dochádzalo k segregácii žiakov, to znamená, že boli vytvárané nielen čisto rómske triedy, ale taktiež boli žiaci umiestňovaní na samostatných poschodiach, čím sa mohol síce sledovať legitímny cieľ, avšak nepredstavuje to proporcionálne riešenie problému," povedal hovorca KS Michal Drimák. Dodal, že na základe rozhodnutia súdu škola musí vykonať nápravu do začiatku budúceho školského roka.

"Odvolací súd je presvedčený, že každé maloleté dieťa má právo na rovnaké zaobchádzanie a prístup k vzdelaniu, čo v tomto prípade žalovaný (škola) nezabezpečil," uvádza sa v zdôvodnení rozsudku.

Starosta obce Vincent Leššo konštatoval, že je hlboko sklamaný dnešným verdiktom. Nemyslí si, že by sa škola takýmto postupom dopustila diskriminácie či segregácie.

"Škola nemá vytvorené čisto rómske triedy, sú to triedy pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. To, že v tých triedach sú prevažne Rómovia, to ovplyvniť nemôžeme," povedal Leššo. Upozornil na skutočnosť, že ide o problém, ktorý sa týka vzdelávania a to rieši školský zákon. V dokazovaní mu preto chýbali stanoviská Krajského školského úradu, školskej inšpekcie či rezortu školstva.

Zástupcovia Poradne pre občianske a ľudské práva (POĽP) v Košiciach, ktorá podávala žalobu, sú presvedčení, že toto rozhodnutie súdu malo širší spoločenský význam.

"Veríme, že toto rozhodnutie bude akýmsi signálom pre iné školy, aby si uvedomili, že segregácia pri vzdelávaní rómskych detí nie je v poriadku a musia zmeniť prístup," povedal Štefan Ivanco z POĽP.
Riaditeľ školy Jaroslav Valaštiak vo svojej výpovedi vysvetlil, že škola už teraz postupne integruje deti z týchto tried do bežných, ale musí sa to robiť tak, aby s tým žiaci nemali problém.

"Budeme sa snažiť a hľadať možnosti ako veci riešiť. Súd nám ukladá zrušenie takýchto tried, ale aké budú následky, to neviem odhadnúť," uviedol riaditeľ školy po vynesení verdiktu.

ZŠ v súčasnosti navštevuje 430 detí, pričom takmer 270 je zo sociálne znevýhodneného prostredia. Väčšina žiakov dochádza z neďalekých Ostrovian. Riaditeľ potvrdil, že viacerí rodičia hrozili, že svoje deti z tejto školy zoberú.

"Môže sa stať, že v Šarišských Michaľanoch nebude škola pre deti, ktoré sa v tejto obci narodili a žijú tu, ale bude to škola pre deti, ktoré dochádzajú z Ostrovian," uzavrel riaditeľ.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá