Ministerstvo životného prostredia dáva ruky preč, PCB látky má riešiť iný rezort

Ministerstvo životného prostredia dáva ruky preč, PCB látky má riešiť iný rezort
Zdroj foto: TASR/Jana Ďurašková
Riešenie environmentálnej záťaže PCB látok na Zemplíne sa v podmienkach mimoriadneho stavu presunulo pod rezort vnútra.

Ministerstvo životného prostredia je v úlohe odborného poradcu, ktorý nemôže ovplyvniť rýchlosť postupu ministerstva vnútra. Uviedlo to tlačové oddelenie envirorezortu.

Šesť rokov mali fungovať nelegálne

MŽP deklarovalo, že v januári tohto roka nariadila Slovenská inšpekcia životného prostredia zastavenie vypúšťania odpadových vôd do odkaliska Poša. "Keďže majitelia ignorovali príkazy, SIŽP zastavila 9. marca 2021 prevádzkovú činnosť čistiarne odpadových vôd, ktorá púšťala ´vyčistené vody´ do odkaliska Poša," priblížil envirorezort. 

Inšpekcia tvrdí, že prevádzka fungovala šesť rokov nelegálne a tým sa dopustila správneho deliktu. SIŽP preto začala aj správne konania o uložení pokuty. Koncom júna tiež spustila štátny dozor v Chemko Strážske v likvidácii. "Kontrola sa vykonala fyzickou obhliadkou v prevádzke Strážske, objekte Ošipáreň," dodal envirorezort.

MŽP tvrdí, že poskytuje súčinnosť ministerstvu vnútra. "MŽP napríklad vytypovalo pozemky tzv. medzidepónia, ktoré sa bezodplatne poskytnú pre potreby ministerstva vnútra, kde sa nebezpečný odpad z areálu Chemka Strážske bude môcť dočasne uložiť v bezpečnostných kontajneroch až dovtedy, kým sa zabezpečí ich likvidácia," ozrejmili z tlačového oddelenia. Riešenie PCB látok v areáli podľa rezortu výrazne sťažuje aj rozdrobenosť vlastníctva areálu. MŽP tiež predložilo legislatívu, zabrániť má tomu, aby privatizéri, ktorí kúpili majetok s vedomím, že je zaťažený environmentálnymi záťažami, požadovali odstránenie ekologických záťaží na náklady štátu.

Agrorezort informoval o kontrole realizovanej ešte v roku 2020. Zameraná bola na tzv. rezíduá polychlórovaných bifenylov na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie pre toxický odpad. Išlo hlavne o komodity – slepačie vajcia, sval hydiny, sval ošípaných, surové kravské mlieko a sval zveri. 

"Rovnako bol realizovaný odber vzoriek z voľne žijúcej zveri z oblasti zverníka Orlová Strážske, Vlk Strážske a Javorina Oreské. Do cielenej kontroly boli zapojené príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy SR," skonštatoval odbor komunikácie ministerstva pôdohospodárstva. Monitoring poľovnej zveri má podľa agrorezortu pokračovať aj v roku 2021 v rámci monitoringu poľovnej zveri a rýb.

Skorodované sudy s odpadom

Predseda Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta spolu so starostami obcí regiónu v piatok upozornili na nečinnosť niektorých ministerstiev v riešení environmentálnej záťaže. O probléme chce Karahuta hovoriť na koaličnej rade, ktorá by sa mohla podľa jeho slov konať 30. augusta.

Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu začiatkom minulého roka aj majiteľ susedných pozemkov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá