V niektorých stredných školách sa bude učiť už v auguste, chcú zmierniť dôsledky pandémie

V niektorých stredných školách sa bude učiť už v auguste, chcú zmierniť dôsledky pandémie
Zdroj foto: TASR/Ján Krošlák (ilu)
Tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) získali dotáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informovalo o tom komunikačné oddelenie TTSK. Zapoja sa do rozvojového projektu Letná škola, určeného na zmiernenie negatívneho vplyvu dištančnej formy vzdelávania na stredoškolákov.

Prax sa nedá získať online

"Teším sa, že študenti sú motivovaní pracovať na svojej budúcnosti, hoci by si mohli užívať posledné dni prázdnin. Želám si, aby vyučovanie v blížiacom sa školskom roku prebiehalo bez výraznejších obmedzení v triedach, odborných učebniach a školských dielňach. Praktické zručnosti sa jednoducho nedajú získať online," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Projekt Letnej školy bude na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Galante, Strednej odbornej škole regionálneho rozvoja v Rakoviciach a na Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici. Študenti si od 16. do 27. augusta 2021 zdokonalia predovšetkým praktické zručnosti.

Na Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici bude prebiehať odborný výcvik zameraný na upevňovanie zručností v ručnom a strojovom spracovaní kovov formou brúsenia, sústruženia a frézovania.

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja v Rakoviciach pripravila aktivity vedúce študentov k aktívnemu poznávaniu prírodných zákonitostí a k tvorbe a ochrane životného prostredia. Na cvičných políčkach, v odborných učebniach, v skleníku aj v školskom parku sa budú prakticky vzdelávať v oblastiach vegetatívneho rozmnožovania rastlín, zberových prác v lete či viazačských a aranžérskych techník.

Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante budú môcť získať alebo si precvičiť praktické zručnosti v kaderníctve a v reštaurácii s kaviarňou, ktoré sú súčasťou školy. "Študenti budú mať príležitosť si v praxi overiť teoretické znalosti, ktoré nadobudli počas obdobia dištančnej formy vzdelávania. Veľkou výhodou je, že doplnkový odborný výcvik absolvujú v malých, šesť až desaťčlenných skupinách," doplnil riaditeľ odboru školstva Stanislav Pravda.

Do Letnej školy sa môžu študenti zapojiť aj priebežne. Nad rámec projektu sa cez letné prázdniny vzdelávali aj študenti Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Medzi 1. a 9. júlom absolvovali workshopy zamerané na zdokonalenie praxe v príprave a podávaní jedál a nápojov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá