Uplynulo 94 rokov od založenia prvej Česko-Slovenskej republiky

Aktualizované:
Dlhoročné snahy vymaniť sa spod nadvlády Viedne a Budapešti vyvrcholili vyhlásením nezávislosti Česko-Slovenska dňa 28. októbra 1918 Národným výborom v Prahe.

Historik:Vznik ČSR bol pre nás najdôležitejšou udalosťou 20. storočia

Vznik Československa 28. októbra 1918 bol pre Slovákov v 20. storočí azda najdôležitejšou udalosťou, od ktorej sa odvíjali naše ďalšie dejiny a vďaka ktorej bolo uplynulé storočie aj slovenským storočím, myslí si historik SAV Milan Zemko. "Bola to medzivojnová ČSR, ktorá vytvorila základný rámec pre zavŕšenie nášho národa do jeho modernej, vyspelej podoby. Tento deň mal by preto patriť medzi naše štátne sviatky," povedal Zemko.

V Česku je 28. október štátnym sviatkom, ale od zániku spoločného štátu si ho podľa historika Česi oficiálne pripomínajú ako deň obnovenia českej štátnosti a čoraz menej ako vznik spoločného štátu. "V tejto veci je, samozrejme, rozdiel medzi našimi dvoma krajinami," dodal. Historik hovorí o troch veľkých pozitívach, ktoré zo spoločného štátu s Čechmi vyplynuli. Prvé pozitívum prvej ČSR bolo podľa Zemka oslobodenie Slovákov od „uhorskej pyramídy“ stavovskej a kastovej spoločnosti, ktorá ťažko doliehala na slovenskú spoločnosť, druhým pozitívom bol život v demokracii s rozvíjajúcou sa občianskou spoločnosťou, hoci aj s jej viacerými nedostatkami, a tretím vznik slovenského školstva, vďaka čomu vyrástli – napriek nielen politickému ale aj etnicko-kultúrnemu čechoslovakizmu – celé generácie vzdelaných a uvedomelých Slovákov. "Za všetko sa však platí a v medzivojnovom období Slovensko platilo pomerne slabým hospodárskym rastom a v prvom desaťročí republiky aj značnou emigráciou," doplnil Zemko.

Spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte schvaľovala Clevelendská a neskôr Pittsburská dohoda podpísaná v USA 31. mája 1918. Dohoda Slovákom zaručovala širokú samosprávu a slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo verejnom živote. Po vzniku štátu však napriek tomu Slováci autonómiu nezískali. "V zásade platí, že dohody sa majú plniť, aj keď podľa obidvoch dohôd nemalo ísť o federáciu ale o istý druh autonómie. Po vzniku ČSR sa však ukázalo, že v štáte žije o jeden milión Nemcov viac než Slovákov, ktorí sú navyše silnejší a vyspelejší než druhý štátotvorný národ, a teda že bez riešenia nemeckej otázky sa nedá riešiť ani slovenská otázka," vysvetlil Zemko. Súčasne bolo podľa jeho slov zrejmé, že českí politici a s nimi spojení slovenskí politici nechcú otázku nového usporiadania pomerov v celej republike riešiť. "Keď sa do toho roku 1938 pod vonkajším tlakom pustili, bolo už neskoro," uzavrel.


SDKÚ: Vznik 1. ČSR je historický míľnik

Strana SDKÚ-DS si pripomína vznik 1. Československej republiky 28. októbra 1918, ktorého výročie pripadá na dnešný deň, ako aj následnej Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 ako významné historické míľniky. Strana pripomína, že po desaťročiach národnostného útlaku došlo k oslobodeniu slovenského národa a vytvoreniu predpokladov na jeho obrodenie -vďaka Československu prežilo aj Slovensko. „Prvá Československá republika bola na svoju dobu unikátnym ostrovom slobody, demokracie a dodržiavania ľudských práv vo vtedajšej chaotickej a nestabilnej strednej Európe. Tieto hodnoty platné v každom čase stoja za to, aby sme si tento štát, ktorý pretrval bohužiaľ len do II. svetovej vojny neustále pripomínali,“ vyhlásil predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo. Po oslobodení republiky v roku 1945, žiaľ tiež len nakrátko, nositeľkou týchto hodnôt Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika sa na Slovensku stala Demokratická strana, ktorú považuje SDKÚ za svoju predchodkyňu.

Podľa Freša aj krátka história I. Československej republiky stačí na to, aby sme myšlienky a hodnoty stojace pri jej vzniku pokladali za hodnotové základy súčasnej Slovenskej republiky. V roku 1993 došlo k rozchodu Čechov a Slovákov a vytvoreniu samostatných štátov, ktorých vzťahy sú dnes lepšie ako kedykoľvek predtým. „Z tohto pohľadu možno pokladať rozdelenie Československa za historicky odôvodnené,“ dodal. 
Slovensko za 20 rokov napísalo svoj príbeh, hovorí Frešo. Od počiatočných problémov až po úspechy na prahu 21. storočia. „A to aj vďaka predpokladom a hodnotám, ktoré nám vpísalo demokratické Československo,“ tvrdí Frešo. Dnes je Slovenská republika podľa jeho slov samostatným a hrdým štátom v spoločnej a vyspelej Európe. „A pri 20. výročí vzniku Slovenskej republiky si musíme byť vedomí toho, že budovanie demokratického a slobodného Slovenska nám umožnil práve vznik Československej republiky. Preto by 28. október mal všetkých občanov Slovenskej republiky napĺňať hrdosťou a vlastenectvom“.

SDKÚ-DS sa už viackrát snažila presadiť, aby bol 28. október vyhlásený za štátny sviatok ako pocta dielu a odkazu Milana Rastislava Štefánika.


Mohlo by vás zaujímať

TOP videá