Nový superpočítač má stáť takmer štyri milióny, vyhlásili verejné obstarávanie

Nový superpočítač má stáť takmer štyri milióny, vyhlásili verejné obstarávanie
Zdroj foto: TASR/Martin Baumann (ilu)
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied (CSČ SAV) vyhlásilo verejné obstarávanie na superpočítač. Ten má byť súčasťou Národného kompetenčného centra (NCC) pre vysokovýkonné počítanie (HPC). Predpokladaná hodnota zákazky je 3.603.713,00 eur bez DPH, financovaná má byť zo štrukturálnych fondov EÚ.

Výpočtový výkon zvýši niekoľkonásobne

Výkon novej vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry budú môcť podľa jej slov využívať odborníci z akademického prostredia, ale aj z verejnej a súkromnej sféry. "Nový HPC systém počíta s niekoľkonásobným navýšením aktuálneho výpočtového výkonu. Superpočítač ako celok bude postavený modulárne za použitia najnovších technológií z oblasti HPC hardvéru a sietí. Samozrejme, nebude chýbať ani centralizovaná správa a monitoring prevádzky systému. CSČ SAV plánuje spustiť do prevádzky aj nové služby na zjednodušenie prístupu používateľov, ako aj samotného používania výpočtových zdrojov superpočítača," uviedol riaditeľ centra Lukáš Demovič.

Prístup k novej vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúre bude podľa slov hovorkyne udeľovať CSČ SAV. Dodala, že výpočtové kapacity bude poskytovať akademickým pracoviskám, organizáciám verejnej správy aj malým a stredným podnikom.

Spustia ho v roku 2022

Informácie o verejnom obstarávaní zverejnili vo vestníkoch EÚ aj Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Gáliková vysvetlila, že po uplynutí 60 dňovej lehoty na predkladanie návrhov a ich vyhodnotení bude dokumentácia predložená na kontrolu Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ÚVO. Sprístupnenie novej HPC infraštruktúry používateľom predpokladá v prvej polovici roka 2022.

Cieľom projektu Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie je podľa slov hovorkyne podpora rôznych sektorov podnikania na Slovensku s dôrazom na malé a stredné podniky a zvyšovanie ich inovačného potenciálu vytvorením platformy na efektívnu adopciu a využívanie HPC+ technológií v súlade s prioritami definovanými v Digitálnej stratégii Slovenska. Prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ sa majú použiť na technické zabezpečenie centra.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá