Rádioaktivita a voda na kúpanie: Neexistujú predpisy, ktoré upravujú tieto kritériá

Rádioaktivita a voda na kúpanie: Neexistujú predpisy, ktoré upravujú tieto kritériá
Zdroj foto: TASR/Henrich Mišovič
Kúpalisko v Podhájskej nemôže otvoriť bazény s geotermálnou vodou.
V súčasnosti neexistujú národné ani európske legislatívne predpisy, ktoré by ustanovili kritériá pre prítomnosť prírodných rádionuklidov vo vodách na kúpanie. Uviedol to Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva SR. Po stanovení pravidiel volá minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Úrad verejného zdravotníctva je kompetentný dozorný a regulačný orgán v oblasti radiačnej ochrany a postupuje v súlade so zákonom o radiačnej ochrane, pripomína Eliáš. Hovorí, že tento zákon určuje limity ožiarenia, nie však tie, ktoré sa vzťahujú na ožiarenie osôb z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. Preto medzi ukazovatele kvality vody na kúpanie nepatria prírodné rádionuklidy.

Geotermálne vody sú charakteristické rôznym obsahom látok z podložia, môžu obsahovať aj prírodné rádioaktívne látky. V ich pôvodnom zložení sa využívajú najmä na liečivé účely.

Radiačná záťaž je malá

Úrad zároveň verejnosť uistil, že netreba mať obavy z pôsobenia ionizujúceho žiarenia pri rekreačnom kúpaní sa v bazéne s geotermálnou vodou a absolvovania rádiodiagnostiky alebo rádioterapie. "Z pohľadu radiačnej záťaže je rekreačné kúpanie v bazéne s geotermálnou vodou zanedbateľné," podotkol Eliáš.

Ďalej poukazuje na to, že geotermálne vody nie sú využívané na pitie. V prípade využívania na rekreačné kúpanie musí voda v bazénoch spĺňať štandardné požiadavky na kvalitu vody na kúpanie. Jej teplota sa tiež musí upravovať pred prítokom vody do bazéna. "V prípade podozrenia na prítomnosť látok, ktoré by mohli predstavovať riziko pre kúpajúcich, sa podľa potreby kontrola štandardných ukazovateľov kvality vody na kúpanie dopĺňa o ďalšie relevantné ukazovatele," poznamenal Eliáš.

Budaj poukázal na to, že na Slovensku chýba presná definícia rádioaktívnych nuklidov v geotermálnych bazénových vodách. "Budem odporúčať ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO), aby ministerstvo zdravotníctva určilo normy a pravidlá," podotkol s tým, že to pre geotermálne vody nemusí znamenať, aby sa prestali využívať, ale budú mať určený časový limit na používanie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá