Schodok štátneho rozpočtu dosiahol výšku 3,7 miliardy, zatiaľ je to menej ako vlani

Schodok štátneho rozpočtu dosiahol výšku 3,7 miliardy, zatiaľ je to menej ako vlani
Zdroj foto: TASR (ilu)
Schodok štátneho rozpočtu dosiahol za prvých sedem mesiacov tohto roka výšku 3,715 miliardy eur, čo je o 118,1 milióna eur menej ako v porovnateľnom období minulého roka. Príjmy štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 1,654 miliardy eur, výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1,536 miliardy eur, informovalo Ministerstvo financií SR.

Pozitívny vývoj zaznamenali aj pri DPH

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1,328 miliardy eur. Celkovo MF zaevidovalo príjmy štátneho rozpočtu vo výške 9,042 miliardy eur, čo je 57,2 % plnenia plánovaného štátneho rozpočtu za tento rok. „Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 682,7 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 538 miliónov eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 50,8 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 50 miliónov eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 35,2 milióna eur,“ uviedol rezort financií na svojej webovej stránke.

Rast týchto daňových príjmov mierne kompenzoval výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 29,6 milióna eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 4,3 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 5,1 milióna eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 288,7 milióna eur alebo 40,6 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli o 46,7 milióna eur aj príjmy štátneho rozpočtu z dividend.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 9,3 milióna eur. Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 23,6 milióna eur, kapitálových príjmov o 2,1 milióna eur a úrokov o 500.000 eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 700.000 eur. Tieto výpadky príjmov boli čiastočne kompenzované medziročným nárastom príjmov z administratívnych poplatkov, a to o 17,6 milióna eur.

Výdavky štátneho rozpočtu dosiahli k 31. júlu výšku 12,757 miliardy eur. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 368,3 milióna eur (-55,2 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 158 miliónov eur alebo o 19,1 %, s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 43,3 milióna eur (+30,9 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 8,8 milióna eur, transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal, naopak, medziročný pokles o 69,9 milióna eur, čo je 10,4 %. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1,764 miliardy eur, a teda o 21 %.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá