Sociálna poisťovňa priznala kompenzácie diskriminovaným dôchodcom

Aktualizované:
Sociálna poisťovňa doteraz priznala kompenzácie viac než 45.000 poistencom, ktorí boli diskriminovaní v súvislosti s neskorším odchodom do dôchodku. Informovala o tom hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.

Vypláca ju ako jednorazový doplatok

 "SP za posledný mesiac spracovala kompenzácie približne 37.350 poistencom, ktorým bol priznaný starobný a predčasný starobný dôchodok do konca roka 2020. Spolu s priebežne priznávanými kompenzáciami ďalšej skupiny 7850 poistencov, ktorí si o starobný dôchodok žiadali až tento rok, tak spolu odstránila už viac ako 45.200 diskriminácií," vyčíslila hovorkyňa s tým, že ide predovšetkým o ženy od roku narodenia 1957. Vyzdvihla, že SP vypláca kompenzáciu automaticky, netreba o ňu žiadať.  

Kompenzáciu vyplatí SP ako jednorazový doplatok rovnako, ako vypláca samotný dôchodok. Za júl ide o skupinu približne 28.350 poberateľov starobných dôchodkov z celkového počtu 30.000.

 "Tí, ktorí dostávajú dôchodok bezhotovostne, by už v týchto dňoch mali mať pripísanú sumu kompenzácie na svojom bankovom účte. Tí, ktorí dôchodok poberajú v hotovosti, ju dostanú prostredníctvom pošty. Súčasne o tom dostanú aj písomné rozhodnutie, aby si mohli skontrolovať výšku kompenzácie," poznamenala hovorkyňa.

TOP videá

Chcú to vyriešiť čo najskôr

Poberatelia predčasného starobného dôchodku dostávajú kompenzáciu vo forme jeho percentuálneho zvýšenia. Nárok na kompenzáciu k tomuto dôchodku (priznanému do konca roku 2020) má mať približne 14.500 osôb, pričom o nároku približne 9000 z nich SP už rozhodla. V najbližších dňoch o tom dostanú písomné rozhodnutie, bude im zabezpečená pravidelná výplata v novej sume a poukázaný aj doplatok od 1. januára.

"Keďže odstránenie tejto diskriminácie sa stalo jednou z priorít nového vedenia SP, dali sme si za úlohu vyriešiť túto otázku čo najskôr," poznamenal riaditeľ SP Juraj Káčer s tým, že viac než 80 % kompenzácií z vlaňajška vybavila SP vo výraznom predstihu.

Hovorkyňa uviedla, že SP okrem toho priebežne pokračuje v priznávaní kompenzácií aj pre tých, ktorým priznali starobný dôchodok v tomto roku. Dostanú ju buď jednorazovo alebo formou navýšenia. Tento rok sa to týka zhruba 7850 poistencov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá