Pôvodcovi znečistenia rieky Hron hrozí vysoká pokuta

27.7.2021 18:09

Pôvodcovi znečistenia rieky Hron, ktoré spôsobilo hromadný úhyn rýb, hrozí pokuta do výšky 165.000 eur. Uviedla to Tamara Lesná, hovorkyňa Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorá udalosť rieši podľa zákona ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd.

Pôvodcovi znečistenia rieky Hron hrozí vysoká pokuta
Foto: TASR

„SIŽP už druhý deň vyšetruje príčiny vzniknutej situácie a koordinuje práce na nápravných opatreniach. Najbližšie dva týždne bude Štátna veterinárna správa vyhodnocovať pitvy živočíchov a vzorky odobratej vody, aby sa určila príčina ich úhynu. Akreditované laboratórium Slovenského vodárenského podniku bude vyhodnocovať ukazovatele znečistenia zo vzoriek odobratej vody,“ priblížila Lesná.

Uhynulo množstvo rýb

Podľa inšpekcie bola k utorku na rieke Hron vyzbieraná viac ako tona uhynutých rýb, ktoré boli odvezené do kafilérie. „Na základe predbežného spracovania zozbieraných kadáverov sme medzi uhynutými rybami determinovali 24 pôvodných druhov rýb vrátane viacerých chránených druhov,“ informovala na sociálnej sieti Štátna ochrana prírody SR.

Medzi uhynutými druhmi rýb boli podľa ochranárov zistené aj viaceré druhy európskeho významu, ako napríklad hlavátka podunajská, mrena karpatská, boleň dravý či hrúz bieloplutvý. Spoločenskú hodnotu uhynutých chránených druhov živočíchov určí ŠOP SR po skončení zberu.

Hromadný úhyn rýb na rieke Hron spozorovali rybári v zakalenej, zapáchajúcej a nepriehľadnej vode v pondelok (26. 7.) ráno pri obci Trnavá Hora. Znečistenie vodného toku mal spôsobiť únik digestátu z bioplynovej stanice v obci Budča v okrese Zvolen po tom, ako pád stromu v dôsledku búrky spôsobil roztrhnutie vaku využívaného na jeho uskladnenie.

Témy: Ryby
zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok