Slovákov, ktorých ohrozuje chudoba, je menej. Stále je to však viac než 11 % ľudí

Aktualizované:
Podiel obyvateľov Slovenska ohrozených príjmovou chudobou sa vlani znížil na 11,4 %, niektoré skupiny obyvateľov sú ohrozené viac. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Viacdetné a neúplné domácnosti

Na Slovensku žilo vlani pod hranicou príjmovej chudoby vyše 600.000 osôb, ich počet sa medziročne znížil. Najviac ohrozené boli viacdetné domácnosti, neúplné domácnosti (jeden rodič s aspoň jedným dieťaťom) a deti mladšie ako 18 rokov. V dvoch z ôsmich krajov SR sa situácia oproti roku 2019 veľmi mierne zhoršila, a to v Nitrianskom a Trenčianskom kraji.

Na Slovensku bolo v roku 2020 celkovo 11,4 % obyvateľov ohrozených príjmovou chudobou. Znamená to, že ich príjmy boli nižšie ako vypočítaná národná hranica chudoby. Celkovo išlo o 615.000 ľudí, tento počet sa medziročne znížil o 23.000 osôb. V roku 2019 bolo príjmovou chudobou ohrozených viac osôb, a to 11,9 % obyvateľov.

Hranica chudoby

Hranica rizika príjmovej chudoby dosiahla pre domácnosť jednotlivca hodnotu 435 eur mesačne (5222 eur/rok). Táto hodnota voči roku 2019 vzrástla približne o 29 eur na mesiac. Hranica rizika chudoby pre úplné domácnosti s dvoma deťmi bola 914 eur na mesiac.

Aj rok 2020 potvrdil dlhodobý trend, že príjmová chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných (56,1 % osôb), a potom viacdetné úplné rodiny s tromi a viac závislými deťmi (37,1 % osôb). Podobne chudoba ohrozovala aj neúplné rodiny, teda domácnosti osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi (33,9 % osôb).

Najhoršie je to v Prešove a Banskej Bystrici

Z hľadiska vekových skupín sú najohrozenejšími deti mladšie ako 18 rokov, keď každé šieste dieťa (17 %) žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Ich podiel sa medziročne znížil, v roku 2019 to bolo 19 %. U seniorov vo veku 65 a viac rokov je chudobou ohrozených 9,5 % ľudí, pričom ich podiel posledné dva roky rástol.

Najvyššia miera rizika príjmovej chudoby sa v roku 2020 zaznamenala v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (18,3 % a 17,2 %). Medziročne sa však v oboch týchto regiónoch podiely ľudí pod hranicou chudoby znížili. Nad priemerom SR sa nachádzali aj Košický a Žilinský kraj.            

Naopak, najmenej chudobou ohrozené obyvateľstvo zostáva v Bratislavskom kraji s hodnotou 3,7 % obyvateľov, ktorí sú vystavení riziku príjmovej chudoby. Pod úrovňou priemeru SR boli tiež všetky tri kraje západného Slovenska – Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá