Porušuje ministerstvo práva pacientov? Lekárske odbory vyžadujú kontroly

Porušuje ministerstvo práva pacientov? Lekárske odbory vyžadujú kontroly
Zdroj foto: TASR/Milan Kapusta
Lekárske odborové združenie vyzvalo Ministerstvo zdravotníctva SR, aby začalo dôsledne plniť svoju kontrolnú a informačnú úlohu v otázke nedostatku lekárov a sestier v nemocniciach.

Štátnu inštitúciu upodozrieva z porušovania práv pacienta na informácie a na adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Rezort zdravotníctva to však odmieta. Odborári sa preto obrátili na verejnú ochrankyňu práv a na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.

Lekárske odborové združenie a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek pred viac ako troma rokmi zorganizovali kampaň "Nekrič na sestru, napíš ministerstvu". Pacienti a ich príbuzní sa na nich mohli obrátiť, ak mali podozrenie na nedostatočné personálne zabezpečenie oddelení. Na prešetrenie personálneho zabezpečenia daného nemocničného oddelenia by malo dohliadať ministerstvo zdravotníctva. "Podstatou tejto kampane nebola iba snaha upozorniť na nedostatok sestier a lekárov, ale ukázať pacientom, že je ich právo mať adekvátny počet zdravotného personálu pri svojej liečbe," povedal šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský.

Nemajú právo vedieť výsledky kontrol?

Tvrdí, že im minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) oznámil, že pacienti, sestry ani lekári nemajú právo vedieť výsledky kontrol. "Ľudsky povedané, slovenskí pacienti nemajú právo vedieť, v ktorej nemocnici nie je pre pacientov zabezpečený adekvátny počet lekárov a sestier, čiže v ktorej nemocnici je predpoklad na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti," uviedol.

Združenie tvrdí, že dôvodom na nesprístupnenie informácií o výsledkoch kontrol je podľa ministerstva to, že mu to žiaden zákon neukladá, a ochrana GDPR zamestnancov. "Po viac ako troch rokoch sme sa nielenže nedozvedeli výsledok kontrol, ale dozvedeli sme sa, že mnohé súkromné zariadenia skontrolované za celé tri roky neboli a nebudú, s tým, že nám pán minister odpísal, aby LOZ žiadalo kontrolu od vyšších územných celkov," doplnil za odborárov Miroslav Mendel.

Podnety boli opodstatnené

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová reagovala, že rezort sa danými podnetmi aktívne zaoberá, vykonal množstvo mimoriadnych aj plánovaných dozorných akcií u požadovaných poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v rozsahu podnetov podávateľov a že postupoval pri výkone dozoru v súlade s legislatívou.

Výsledky dozoru podľa jej slov spracovali a odovzdali štatutárom kontrolovaných subjektov. Ministerstvo zdôraznilo, že prerokovalo výsledky dozoru so štatutárnymi orgánmi kontrolovaných subjektov spísaním zápisníc a súčasne využilo všetky legitímne úkony voči kontrolovaným subjektom, ktoré mu ukladá zákon.

Eliášová tiež doplnila, že ministerstvo informovalo Lekárske odborové združenie a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek o spôsobe vybavenia ich podnetov. "Na základe výsledkov už vykonaných dozorov MZ SR vyhodnotilo podnety podávateľov za opodstatnené," povedala.

Musia chrániť osobné údaje

Dodala, že ministerstvu nevyplýva povinnosť predkladať podávateľom podnetov ako tretím osobám výsledky dozorov, spracované v protokoloch o výsledku dozoru, ani zo zákonov, ktoré upravujú výkon dozoru, ani zo žiadnych ďalších osobitných predpisov.

Má však povinnosť nakladať s osobnými údajmi zdravotníckych pracovníkov uvádzanými v týchto dokumentoch v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

"MZ SR si vždy riadne plnilo a plní oprávnenia v oblasti kontrolnej a dozornej činnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a tieto činnosti vykonáva v súlade s platnou legislatívou," uzavrela Eliášová.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá