Ústavný súd: Prezident sa Čentéšom musí zaoberať

Aktualizované:
Ústavný súd v Košiciach sa vyjadril ku kauze Generálneho prokurátora. Vo výklade uviedol, že nevymenovať kandidáta môže prezident len ak nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie alebo pre závažnú skutočnosť vzťahujúcu sa na kandidáta.

Vymenovať, alebo oznámiť poslancom

Prezident Slovenskej republiky je povinný zaoberať sa návrhom Národnej rady na vymenovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky a ak bol zvolený postupom v súlade s právnymi predpismi, v primeranej lehote buď vymenovať navrhnutého kandidáta, alebo oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, že tohto kandidáta nevymenuje.

Rozhodlo o tom dnes plénum Ústavného súdu, ktoré sa zaoberalo na žiadosť skupiny poslancov zastúpených Radoslavom Procházkom výkladom ústavných článkov týkajúcich sa právomoci prezidenta.

Dôvody nemôžu byť svojvoľné

Nevymenovať kandidáta môže prezident len ak nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie alebo pre závažnú skutočnosť vzťahujúcu sa na kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byť vrcholným predstaviteľom, uvádza sa v rozhodnutí ústavného súdu.

Podľa rozhodnutia "prezident uvedie dôvody nevymenovania, pričom tieto nesmú byť svojvoľné." Podľa § 32 ods. 1 zákona o ústavnom súde sa k tomuto rozhodnutiu pripája odlišné stanovisko sudcu Lajosa Mészárosa, sudcu Jána Lubyho, sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza.

Sudkyňa Ivetta Macejková dopĺňa odôvodnenie rozhodnutia. S podaním o výklad ustanovení ústavy týkajúcich sa právomoci prezidenta sa na Ústavný súd obrátila skupina 60 poslancov NR SR 29. februára 2012. Reagovali tým na niekoľkomesačné nekonanie prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorému NR SR navrhla vymenovať za generálneho prokurátora Jozefa Čentéša. V podaní nežiadali, aby ÚS rozhodol, že prezident mal vymenovať Čentéša.

"Považujem dnešný verdikt za potvrdenie toho, čo sme žiadali, t.j. povinnosť prezidenta republiky rozhodnúť v primeranej lehote a zároveň prípadné negatívne rozhodnutie odôvodniť dôvodmi, ktoré nie sú osobnou svojvôľou. V ďalších podrobnostiach si počkám na doručenie oficiálneho rozhodnutia," reagoval Procházka.

Na súd sa obrátil aj Čentéš

Na ústavný súd sa podaním obrátil aj Jozef Čentéš s tým, že prezident svojím nekonaním porušil jeho Ústavou SR a medzinárodnými dohodami zaručené práva – voliť a byť volený, právo na rovnaký prístup k voleným a verejným funkciám.

Národná rada uznesením dňa 17. júna 2011 navrhla prezidentovi SR vymenovať za generálneho prokurátora SR kandidáta Jozefa Čentéša, ktorý získal 79 hlasov. Prezident ho dodnes nevymenoval.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá