Nadácia Veolia Slovensko spúšťa novú grantovú schému „Komunitné granty“, ako prvá dostane šancu Petržalka

Pr správa
Nadácia Veolia Slovensko spúšťa novú grantovú schému „Komunitné granty“, ako prvá dostane šancu Petržalka
Zdroj foto: TASR/Pavel Neubeuer
Nadácia Veolia pristúpila k zriadeniu grantovej schémy pri príležitosti osláv 15 rokov od svojho vzniku. Možnosť získať finančnú podporu z grantov nadácie tak po prvýkrát dostane aj široká verejnosť, neziskové organizácie, športové kluby, či školské zariadenia.

O Nadácii Veolia Slovensko  
Nadácia Veolia Slovensko vznikla v roku 2006 a od svojho vzniku podporila takmer 400 projektov sumou viac ako 744-tisíc eur. Cieľom nadácie je podpora sociálnej pomoci rodinám a zamestnancom spoločností skupiny Veolia na Slovensku, podpora rozvíjania duchovných hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podpora zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu.

Až do tohto roka Nadácia Veolia Slovensko realizovala podporu verejnoprospešným, či komunitným projektom výlučne formou Zamestnaneckých grantov.

Program je určený pre všetkých zamestnancov-dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní priložiť pomocnú ruku pri zlepšovaní okolia a pomôcť svojej komunite.. Zamestnanecké granty pomáhajú finančne podporiť dobré veci za podmienky, že aj samotní zamestnanci skupiny Veolia budú aktívne pomáhať. Teda, že zamestnanec sa bude ako dobrovoľník vo svojom voľnom čase spolupodieľať na realizácii projektu, ktorý chce podporiť.

Nový program Komunitné granty však otvára možnosť uchádzať sa o podporu nadácie aj pre verejnosť. Svoje zaujímavé projekty budú môcť v prvom kole predložiť jednotlivci alebo organizácie z Petržalky, mestskej časti Bratislavy, kam teplo a teplú vodu dodáva spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. Grantová schéma je otvorená od 1. júla 2021 do 30. septembra 2021. Viac informácií spolu so žiadosťou o grant nájdu záujemcovia na stránke Nadácie Veolia Slovensko www.nadaciavs.sk. Predkladané projekty by sa mali primárne orientovať na sféry podpory vzdelávania, životného prostredia, zlepšenia života komunity, či podpory športujúcej mládeže.

Pre spustenie projektu Komunitných grantov sme sa rozhodli predovšetkým z toho dôvodu, že chceme byť ešte bližšie komunite na mieste, kde vyvíjame podnikateľskú aktivitu. Rovnako chceme vzťah v tomto prípade s obyvateľmi Petržalky zintenzívniť aktívnou formou a teda, že ľudia alebo organizácie budú sami prinášať nápady, projekty, ktoré im prostredníctvom našej nadácie a za pomoci našich zamestnancov pomôžeme zrealizovať,“ priblížil motiváciu spustenia grantového programu Peter Martinka, country director spoločnosti Veolia.    

V prvom kole správna rada nadácie vyberie dva najlepšie projekty, ktoré získajú podporu a s ktorých realizáciou pomôžu aj zamestnanci Veolie z Petržalky a o jednom rozhodne hlasovanie verejnosti.

Podmienkou akceptácie grantovej prihlášky je trvalý pobyt žiadateľa – fyzickej osoby v mestskej časti Petržalka/sídlo organizácie v Bratislave a príslušnosť projektu k mestskej časti Petržalka. Minimálny vek žiadateľa – fyzickej osoby je 18 rokov.

Zámerom Nadácie Veolia Slovensko je postupne sprístupniť program „Komunitné granty“ aj do ďalších regiónov Slovenska.    

TOP videá