Vodné dielo Gabčíkovo má 20 rokov

Aktualizované:
Vodné dielo Gabčíkovo má 20 rokov
Zdroj foto: TASR
Vodné dielo v Gabčíkove oslavuje okrúhle výročie uvedenia do prevádzky. Pozrite si dobové fotografie z jeho výstavby.

Desatina vyrobenej elektriny

Vodné elektrárne, ktoré sú súčasťou vodného diela, vyrábajú asi polovicu objemu celkovej elektrickej energie vyrobenej z vody na Slovensku.

Vzdutím vôd Dunaja v zdrži Hrušov pomocou objektov stupňa Čunovo a vybudovaním 17 kilometrov dlhého prívodného kanála so stupňom Gabčíkovo, ako aj vyhĺbením osemkilometrového odpadového kanála so zaústením do Dunaja pri obci Sap, energetici získali na stupni Gabčíkovo pre vodnú elektráreň spád 13 až 24 metrov.

Tento spád spolu s prietokom vody v Dunaji využívajú na výrobu ekologicky čistej, surovinovo nenáročnej elektrickej energie. Vodná elektráreň Gabčíkovo sa podieľa 10 percentami na celkovej vyrobenej elektrickej energii na Slovensku.

Od začiatku prevádzky Vodného diela Gabčíkovo v roku 1992 sa plavebnými komorami preplavilo 304 409 plavidiel, čo predstavuje 116,5 milióna ton nákladu a 5,3 milióna preplavených ľudí.

Zábery z výstavby vodného diela a po jeho dokončení

Vodné dielo v súčasnosti

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá