Komunikujete s finančnou správou cez email? Pozor, niektoré podania nemôže akceptovať

Komunikujete s finančnou správou cez email? Pozor, niektoré podania nemôže akceptovať
Zdroj foto: SITA/Nina Bednáriková
ilustračné foto
Finančná správa SR nemôže akceptovať niektoré emailové podania, ktoré zasielajú daňovníci. Týka sa to napríklad dokladov o úhrade dane, reakcií na doručené písomnosti od správcu dane či informácie o vybavení žiadostí. Finančná správa v piatok požiadala klientov, aby takéto podnety nezasielali do emailových schránok daňových úradov.

Daňové úrady denne dostávajú desiatky podaní od klientov finančnej správy do emailových schránok. Často bez akejkoľvek identifikácie. Daňovníci sa dopytujú napríklad na doklady o úhrade dane, žiadajú skontrolovať podané daňové priznanie, dopytujú sa na vybavenie stavu žiadosti či preposielajú podnety od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Nie všetky emailové podania však môžu daňové úrady akceptovať,“ pripomenula hovorkyňa Finančnej správy Martina Rybanská.

Finančná správa upozornila, že od začiatku októbra minulého roka daňový subjekt nemôže doručovať podania e-mailom. Neplatí už totiž ustanovenie zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 o spôsobe doručovania podaní.

Pre neelektronicky komunikujúcich klientov platí, že podania v zmysle daňového poriadku sú povinní doručovať v listinnej forme do piatich pracovných dní od ich odoslania e-mailom. Inak sa považujú za nedoručené. Pre povinne elektronicky komunikujúcich klientov platí, že podanie doručujú prostredníctvom podateľne portálu finančnej správy alebo cez ústredný portál verejnej správy.

Ak žiada klient informácie týkajúce sa správy daní, ktoré sú daňovým tajomstvom, je potrebná identifikácia žiadateľa. Daňovníci, ktorí majú vytvorenú osobnú internetovú zónu na portáli finančnej správy, môžu zaslať žiadosť cez elektronickú podateľňu alebo ústredný portál verejnej správy. Žiadosť môžu poslať aj v listinnej podobe s uvedením identifikácie daňového subjektu. Finančná správa totiž nemôže poskytovať takýto druh informácií e-mailom.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá