Pripomíname si príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Tvoria dôležitú kapitolu našich dejín

Dnes si pripomíname príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Patria medzi najväčších misionárov kresťanstva v dejinách Európy. V našej histórii tvoria jednu z najdôležitejších kapitol. Spomínajú sa aj v preambule slovenskej Ústavy.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá