Začali platiť digitálne covid pasy, umožňujú cestovať bez obmedzení

Vo štvrtok začali v Európskej únii platiť digitálne covidové certifikáty EÚ, obsahujúce údaje o očkovaní proti koronavírusu, teste alebo prekonaní covidu.

Ako píše Európska komisia na svojej oficiálnej stránke ec.europa.eu, členské štáty majú na zavedenie systému vydávanie týchto tzv. zelených pasov čas do 12. augusta. Slovensko certifikáty v digitálnej forme už vydáva, ľudia o ne môžu požiadať na webovej stránke korona.gov.sk.

Tieto digitálne certifikáty EÚ potvrdzujú, že ich držiteľ je zaočkovaný proti koronavírusovému ochoreniu Covid-19, že toto ochorenie prekonal, alebo že má aktuálny negatívny test. Aj papierová aj digitálna forma pasu sú zadarmo a majú QR kód, ktorý obsahuje predmetné informácie. Tie sú uvedené v angličtine aj v národnom jazyku vydávajúcej krajiny. Pasy platia na celom území Únie.

Neschválené vakcíny nemusia akceptovať

Na držiteľa covidového certifikátu by sa v princípe nemali vzťahovať opatrenia obmedzujúce slobody pohybu, uvádza EK. "Členské štáty by nemali uvaliť ďalšie cestovné obmedzenia na držiteľov certifikátu, pokiaľ to nie je nevyhnutné a primerané na ochranu verejného zdravia," píše EK. V prípade, že je zavedenie takýchto obmedzení nevyhnutné, je členský štát povinný o tom informovať EK a ostatné štáty a zdôvodniť im svoje rozhodnutie, približuje EK.

Jednotlivé krajiny však môžu neprijať osvedčenia o zaočkovaní vakcínami, ktoré neschválila Európska agentúra pre lieky. Členské štáty sa taktiež môžu samé rozhodnúť, či budú certifikát akceptovať už po jednej dávke očkovacej látky, alebo až po plnom zaočkovaní.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá