Cestovným kanceláriám by mohli pomôcť s vracaním záloh klientom

Cestovným kanceláriám by mohli pomôcť s vracaním záloh klientom
Zdroj foto: TASR/Martin Baumann
Návratné finančné výpomoci by mali pomôcť cestovným kanceláriám s vrátením zálohových platieb klientom, pre ktorých neboli zrealizované náhradné zájazdy. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s ochorením Covid-19 z dielne rezortu financií, ktorý poslanci posunuli do druhého čítania. Rokuje o ňom v tzv. zrýchlenom režime.

Čiastočné riešenie

Novela zákona o zájazdoch podľa Ministerstva financií SR v tomto smere priniesla čiastočné riešenie zmiernenia dosahov pandémie vo forme ochrany práv spotrebiteľov, a to vrátením zálohových platieb vo forme vystavených oznámení o náhradnom zájazde. Dohodnúť sa s klientom na náhradnom zájazde sú však cestovné kancelárie povinné do 31. augusta tohto roka. 

Ak k takejto dohode v stanovenom termíne nedôjde, do nasledujúcich 14 dní sú cestovky povinné vrátiť klientom plné zálohy. Celkový objem takýchto záloh podľa rezortu financií predstavuje približne 60 miliónov eur. Keďže ide o návratnú pomoc zo štátnych finančných aktív, opatrenie podľa MF nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.

Desiatky cestoviek, státisíce klientov

Návrhom zákona sa rieši nové opatrenie finančnej pomoci pre cestovné kancelárie. Návratné finančné výpomoci im majú umožniť preklenúť časové obdobie aktuálneho nedostatku likvidity potrebnej na vrátenie záloh klientom za stornované zájazdy, respektíve na zaplatenie nových záloh na novozazmluvnené hotely v iných destináciách, ako boli pôvodne zazmluvnené, ak sa s klientmi dohodnú na náhradných zájazdoch do iných destinácií.

"Do uplynutia konečnej doby splatnosti návratných finančných výpomocí sa cestovným kanceláriám podarí vyrovnať doterajšie zálohy so zahraničnými hotelmi, a to buď ich využitím v budúcom (náhradnom) ubytovacom termíne, alebo ich vrátením cestovnej kancelárii, ak sa so zahraničným hotelom nedohodne ubytovanie v náhradnom termíne. Na základe toho bude možné tieto návratné finančné výpomoci postupne, ale aj parciálne cez predčasné splátky reálne splácať," priblížilo MF v dôvodovej správe.

Odhaduje, že v súčasnosti 82 cestovných kancelárií musí vyplatiť zálohové platby viac než 200.000 klientom. Návrh nerieši problematiku prevádzkových nákladov cestovných kancelárií.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá