Vysvedčenie si prevezme takmer 700-tisíc žiakov, pre niektorých sa však škola nekončí

Vysvedčenie si prevezme takmer 700-tisíc žiakov, pre niektorých sa však škola nekončí
Zdroj foto: TASR/Erika Ďurčová
Deti s vysvedčením.
Školákov čaká dôležitý deň - odovzdávanie vysvedčení. A hoci nemajú za sebou plnohodnotný školský rok, pre prváčikov či naopak deviatakov bude znamenať veľa.

Školské vyučovanie sa v tomto školskom roku skončí v stredu 30. júna. V tento deň si prevezme koncoročné vysvedčenie 486.279 žiakov základných škôl a 213.362 žiakov stredných škôl, celkovo bezmála 700-tisíc žiakov. 

Po prvý raz si domov ponesie vysvedčenie aj viac ako 56-tisíc prváčikov, informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Od štvrtka 1. júla sa pre školákov začínajú letné prázdniny, ktoré potrvajú do 30. augusta. Oddych čaká aj takmer 41-tisíc učiteľov základných škôl a viac ako 21-tisíc pedagógov stredných škôl. Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 sa začne vo štvrtok 2. septembra.

Na niektorých žiakov čakajú letné školy

Niektorí žiaci sa vrátia do lavíc aj počas prázdnin do takzvanej letnej školy, aby dobehli zameškané učivo v dôsledku prerušenej prezenčnej výuky v školách. Školy môžu realizovať letné školy od 9. do 27. augusta. 

Program doučovania žiakov základných a stredných škôl bude prioritne zameraný na tých žiakov, ktorí sa potrebujú doučiť a upevniť poznatky. Aj keď letná škola nebude prebiehať vo forme klasického vyučovania, jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

V porovnaní s minulým rokom sa do letných škôl budú môcť zapojiť aj stredné odborné školy či konzervatóriá. Žiakom môžu ponúknuť náhradu praktického vyučovania a umeleckej praxe, ktoré bolo počas druhej vlny pandémie možné realizovať len v obmedzenej miere. 

Žiaci vďaka tomu budú môcť získať praktické zručnosti a schopnosti vo svojom študijnom odbore. Upevniť vedomosti a zručnosti plánuje 1024 žiakov stredných škôl a 18.031 žiakov základných škôl.

Materské školy v letnom režime

Prevádzka v materských školách nekopíruje školské letné prázdniny, ale bude v takzvanom letnom režime. To znamená, že sa preruší nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia jej priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. 

Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky má zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa materskej školy oznámiť rodičom spravidla dva mesiace vopred. V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky deti sústreďujú do niektorej z nich.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá