Štartuje sezóna letných táborov. Staršie deti potrebujú test aj potvrdenia

Štartuje sezóna letných táborov. Staršie deti potrebujú test aj potvrdenia
Zdroj foto: TASR/Dano Veselský (ilu)
Letné prázdniny sú tu a s nimi aj čas detských táborov. Rodičia si tak po únavnom roku budú môcť oddýchnuť, no pred samotným pobytom dieťaťa, musia myslieť ešte na niekoľko vecí. Úrad verejného zdravotníctva vydal v polovici júna usmernenie, a opatrenia, ktoré zahŕňa, sa vzťahujú nielen na organizátorov, ale aj deti. Aké pravidlá platia pre letné tábory?

Uplynulý školský rok výrazne poznačila pandémia. Deti sa učili z domu a dohliadať na online vyučovanie museli rodičia. Nepochybne to bol psychicky i fyzicky náročný rok s novými skúsenosťami. "Vzdelávanie počas pandémie prebiehalo online prostredníctvom dvoch rôznych platforiem a niekedy v rovnakom čase. Obe deti museli mať k dispozícii elektronické zariadenie. Počas tohto obdobia sa museli naučiť prihlasovať sa a obsluhovať ho samé," opísala Miriam Mihalková, matka synov vo veku osem a deväť rokov. 

Únavný pocit nejasného konca

Ako pre TA3 povedala, po týždňoch dištančného vzdelávania prijali správu o návrate detí do lavíc pozitívne. "Skĺbiť online vzdelávanie, dovysvetľovanie učiva, poobedné úlohy, prácu či prípravu jedla bolo veľmi náročné," opísala s tým, že z pohľadu rodiča bol na online vzdelávaní najviac únavný pocit nejasného konca. 

"Samozrejme, že sa to dá zvládnuť, teda ak máte nablízku starých rodičov, pretože naši zamestnávatelia by OČR na celé obdobie netolerovali. Ale ten pocit, kedy dúfate, že rolu učiteľa konečne preberie reálny učiteľ a nie vy, bol strašný. Rátala som dni, kedy sa "to" skončí, a opäť príde "normálne obdobie". Ľutujem rodičov, ktorí majú deti na 2. stupni základnej školy a toto obdobie mali extrémne dlhé," uviedla.

Viacerí odborníci upozorňovali, že online vyučovanie nenahradí osobný kontakt dieťaťa a učiteľa v škole. Ako nám potvrdila, aj ona na svojich synoch pozorovala menší záujem o edukáciu. "Deti si síce zvykli na režim online vzdelávania, ale podľa môjho názoru, online hodín bolo málo. Denne sme ako rodičia museli dovysvetľovávať učivo, aby deti dostávali stále potrebné vedomosti," uviedla. Osobný kontakt s pedagógom a spolužiakmi deťom veľmi chýbal. 

"Mladší syn, ktorý sa vzdelával online cez prvú aj druhú triedu, bral toto obdobie ako dlhšie prázdniny. Častokrát sa na online vyučovanie netešil, hneval a nechcelo sa mu," opísala s tým, že ako rodičia spravili počas online výučby všetko preto, aby deti zvládli učivo. Ako uviedla, možnosti, ktoré prišli s letnými tábormi, víta. Deti sa v nich môžu praktickými činnosťami dovzdelať a socializovať sa. Tento rok vybrali s partnerom deťom športový pobytový tábor a denný "lego tábor". Uvedomuje si, že nákaza môže na deti striehnuť všade, no synov nechce pripraviť o zážitky s rovesníkmi, ktorých bolo za posledné mesiace menej.

Tábory stále predstavujú riziko

Úrad verejného zdravotníctva preto vydal pre letné tábory usmernenie, ktoré zahŕňa povinnosti nielen pre organizátorov, ale aj pre deti a rodičov. Podľa epidemiológov predstavujú tábory rizikovú aktivitu, keďže sa v nich stretávajú deti z rôznych rodín. Medzi platnými opatreniami, ktoré vydal ÚVZ, je preto povinnosť otestovať sa pred nástupom na pobyt. Negatívny výsledok RT-PCR testu musia mať pri nástupe všetci účastníci a osoby, ktoré zabezpečujú priebeh letného tábora.

Test nesmie byť starší ako 72 hodín od doručenia výsledku. Ako informoval ÚVZ, povinnosť predložiť negatívny RT-CPR test neplatí pred deti do 10 rokov, zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali Covid-19. PCR testy na letné tábory budú preplácané, nebudú ich musieť hradiť rodičia detí. Potrebné budú pri nástupe do akéhokoľvek typu tábora.

Pri nástupe je tiež potrebné predložiť dve potvrdenia - Prehlásenie o bezinfekčnosti a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Prehlásenie musia predložiť nielen deti, ale aj "vedúci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a ďalšie osoby prítomné na akcii". Bezinfekčnosť potvrdzuje u detí rodič, prehlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň, rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu, uvádza ÚVZ. 

V prehlásení musí byť uvedené, že osoba nejaví známky akútneho ochorenia, ako sú napríklad horúčky, hnačky alebo príznaky ochorenia Covid-19 ako zvýšená teplota, kašeľ, či dýchavičnosť. Ďalej musí obsahovať informáciu o tom, či "v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie."

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá pediater "najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti."

Povinnosti majú aj organizátori táborov

Ako uvádza ÚVZ, usmernenie hlavného hygienika opisuje aj postup, ktorý je potrebné dodržať v prípade, ak sa počas pobytu v tábore potvrdí alebo vznikne podozrenie na Covid-19. Jednou z povinností organizátora je podľa ÚVZ zabezpečiť priestor na izoláciu.

"Izolácia a následne odvoz z akcie infekčne chorého alebo podozrivého z nákazy musia byť zabezpečené bezodkladne," uviedol úrad s tým, že o zistení infekcie musia informovať regionálnych hygienikov. Ak sa v letnom tábore potvrdí infekcia, pobyt sa končí pre všetky deti. "V prípade potvrdeného výskytu infekcie bude akcia ukončená, budú nariadené potrebné protiepidemické opatrenia pre osoby a vo vzťahu k užívaným priestorom," uvádza ÚVZ. Počas celého pobytu musia organizátori dbať na zvýšený zdravotný dohľad a kontrolovať doržiavanie hygienických pravidiel.

Aj po tom, ako sa dieťa vráti z letného tábora je potrebné sledovať jeho zdravotný stav. "Rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa majú  povinnosť bezodkladne hlásiť výskyt infekčného ochorenia u dieťaťa, ktoré vzniklo do 14 dní po návrate z podujatia miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva."

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá